Har sågade trävaror någon framtid?

På denna fråga svarar representanter från Södra Skogsägarna, Trivselhus och Folkhem på under Fagerhultseminariet i början av februari. I alla fall ger representanterna sin bild av hur marknaden ser ut för svensk kvalitetsfura och gran.

Detta berättar Ingemar Thorstensson förtroendevald Södra Skogsägarnas SBO Mönsterås. Han är programansvarig för seminariet som i år har ämnet sågade trävaror under luppen.
– Jag vill inte gå seminariet i förväg men så mycket kan jag säga att när det väl lossnar på byggsidan och nyproduktionen av flerfamiljshus så står trä högt i kurs. Hur högt och på vilket sätt kommer vi att berätta om under denna kväll. Trivselhus och Folkhem har specialiserat sig på att leverera hus byggda i trä, det vill säga förnyelsebar råvara som är klimatsmart.

Men hur ser marknaden ut i siffror?
– I dag använder vi cirka 5 miljoner m3 sågade trävaror i Sverige och vi exporterar 12 miljoner m3. Det betyder att exporten av trä påverkar Sverige BNP. Går det bra för skogsindustrin och skogsägare så går det bra för Sverige. Nu har en viktig exportmarknad, mellanöstern och nordafrika nästan helt legat nere på grund av oroligheter. Men stärks stabiliteten i dessa områden då kommer också ett ökat tryck och intresse för den svenska kvalitetsfuran och granen. Södra skogsägarnas försäljningschef i Sverige, Fredrik Gustavson kommer att ta upp detta i sitt föredrag.
Ingemar vurmar starkt för att få fram och stärka intresset för kvalitetsskog och hoppas på att många skogsägare och intressenter kommer denna kväll.
– Det finns utmaningar i att få fram kvalitetsskog men det är fullt möjligt. För den som lyckas med detta och där marknaden är beredd att betala för detta så gynnar det skogsägaren. Bra priser på sågade trävaror ger givetvis bra priser på timmer till skogsägaren.
Församlingshemmet i Fagerhult är traditionsenligt möteslokal för seminariet, och för den som kommer bjuds det på svensk husmanskost, ragger med fläsk.
– Det är grejer det säger en glad Ingemar och hälsar varmt välkommen till denna kväll.

En sista fråga, vad hoppas du på att besökarna tar med sig hem?
– Ökad framtidstro på trä som en eftertraktad byggråvara och som viktig inkomstkälla.
Läs mer i denna tidnings annons.

Text: Gunilla C Johansson


Publicerat

i

av

Etiketter: