Projekt Högsby-Björkshults glasbruk: Inbjudan till samrådsmöte kl 18 onsdag 26/2

Inför att de praktiska arbetena sätter igång på platsen vill vi i projektgruppen träffa alla Er som är berörda på något sätt, som närboende, som fastighetsägare, eller som har annan anknytning/intresse till området. Vi vill berätta om hur vi kommer att gå tillväga samt ge möjlighet för Er att ställa frågor och komma med synpunkter.

Detta möte som vi kallar för samråd, kommer att hållas kl 18 onsdagen den 26 februari i Leela Retreats lokaler på Bruksvägen 7 i Björkshult. Vi räknar med att hålla på fram till ca 19.30. Kaffe med smörgås serveras. För att vi ska få en uppfattning om hur många som är intresserade ser vi gärna att ni anmäler er till Linda Johansson på Högsby kommun:

linda.johansson@hogsby.se eller telefon 0491-292 82

Varmt välkomna!

När alla upphandlingar är klara, kommer ytterligare ett samrådsmöte att hållas där alla inblandade i projektet kommer att finnas på plats för synpunkter och frågeställningar. Datum för detta är ännu inte satt, men beräknas bli någon gång i månadsskiftet mars/april.

Sprid den här informationen vidare till de som ni tror kan vara intresserade!

För frågor angående samrådsmötet och saneringsprojektet, kontakta Samuel Bergquist på Sweco:

samuel.bergquist@sweco.se eller telefon 072-712 85 33

/Projektgruppen för ”Projekt Högsby-Björkshults Glasbruk”

 


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter: