Fagerhultsseminariet – vem äger din fastighet?

-Temat denna gång är det viktigaste som ligger på vårt och många andra inom skogsnäringens skrivbord, som blivit i frågasatt. Nämligen äganderätten. Det vill säga den privata markägarens rättigheter och skyldigheter när det gäller sin mark, skog som åkermark.

Ingemar Thorstensson förtroendevald inom Södra Skogsägarna Mönsterås skogsbrukssområde, skräder inte på orden när han pratar om temat för Fagerhultsseminariet. Han är tydlig med att det finns flera exempel på där markägare bevisligen hamnat i ett moment 22, och mer eller mindre blivit ifråntagna en del av sin fastighet utan någon som helst kompensation.
Startskottet för ifrågasättandet av äganderätten gick på Gotland förra året i samband med ett seminarium, där en statlig utredare ifrågasatte det privata ägandet. Som tur var så agerade landsbygdsminister och tog avstånd från detta uttalande men skadan är redan skedd.
– Vi, och då menar jag inte bara Södra Skogsägarna, utan branschen märker att det blir allt svårare för markägare att sköta sina fastigheter. Något man ska göra och som regleras av skogsvårdslagen med tillsyn av Skogsstyrelsen. Men allt ifrån dragning av kraftledningsgator över privatmark till oönskade effekter av i överkant hänsyn till naturvård utan ekonomisk kompensation så står markägaren kvar med Svarte Petter. Dessutom sker det inventeringar och annat på marker av såväl myndigheter och intresseorganisationer utan markägarens kännedom.
Vi, och då menar jag alla parter, måste bestämma oss för vad vi ska använda skogen till. Alla är överens om att denna förnyelsebara källa är grunden för mycket, och en nyckelspelare i miljöarbetet. Forskare menar att på sikt kommer man att kunna ersätta allt fossilt med förnyelsebart, då behöver vi ju arbeta åt samma håll, skogsindustrin, myndigheter och miljöorganisationer. Vi behöver helt enkelt tydligare spelregler.
Men det finns en uppförsbacke, till och med ifrågasattes talloljan som miljövänlig av EU, men tack och lov så har den nu godkänts.
Vi måste då komma ihåg att allt detta inte bara handlar om Sverige utan om alla skogsländer runt om oss, som tillsammans måste se till att det blir rätt beslut i EU.
Det finns väl ingen som skulle köpa ett hus och därefter tillåta att en myndighet eller intresseorganisation skulle kunna traska rakt in i köket och säga att detta rum får du inte använda. Du får ingen kompensation, vi låser och du får inte tillbaka nyckeln.
Ingemar hoppas på att kvällen blir lika uppskattad som tidigare år då det varit fullsatt i församlingshemmet i Fagerhult.
– Detta ämne engagerar och tänk på att alla som är intresserade är välkomna denna kväll för att delta i debatten.
Förutom Lena Ek så medverkar Björn Markström, nytillträdd områdeschef för Mönsterås verksamhetsområde. Träffen äger rum 6 februari 18.00.

Text: Gunilla C Johansson   Foto: Gunilla C Johansson  och Privat


Publicerat

i

,

av

Etiketter: