Leader Projekt 2013-2014 via Mitt i Småland

– Företagsutveckling för attraktiv landsbygd i Högsby Kommun:

Syfte och målsättning:
Tanken med projektet är således att skapa bättre förutsättningar för det lokala näringslivets utveckling och tillväxt, genom att samtidigt ta sig an den demografiska utmaningen med en åldrande befolkningsstruktur,  vilket inte minst blir en påtaglig effekt av de ungas utflyttning från kommunen.
Genom att verka för en ökad samverkan mellan skolan och det lokala näringslivet förväntas projektet således att kunna leva upp till målsättningen att:

  • Inspirera våra ungdomar till entreprenörskap och nyföretagande
  • Öka intresset för det lokala näringslivets utveckling och tillväxt
  • Lyfta fram möjligheten till anställning och på sikt också övertagande av befintliga lokala företag (generationsskiftesproblematiken)
  • Skapa en långsiktigt hållbar befolkningsutveckling med jämnare åldersfördelning

Ungdomar från Högsbygymnasiet besökte Wåhlin’s  och SCANIA i Oskarshamn i syfte att få veta mer om hur företag jobbar.
Fyra företagare, Lindhs Djur & Natur, Sandholms Färg och Golv, Jonssons Rör samt Wåhlin’s träffade 70-talet elever vid Fröviskolans åskurs 9 och pratade lokalt entreprenörskap.


Publicerat

i

,

av

Etiketter: