Närproducerat ökar

När- och lokalproducerat, svenskt och ekologiskt ökar i Högsby kommun

En mycket glad och stolt Katarina Asp, enhetschef för måltidsenheten Högsby kommun kontaktade Innehåll för hon hade flera mycket positiva nyheter att berätta för oss.
– Vi har nu summerat fram till sista september hur de inköp av livsmedel vi gjort fördelar sig och förhåller sig till de uppsatta mål Högsby kommun har.
Då ser vi att livsmedel producerat i Sverige står för hela 72 procent av totala inköpsvolymen.
Vi är så glada att vår huvudleverantör hörsammat och kan leverera livsmedel som är producerat i Sverige. Vi ser ju även till att när vi planerar matsedel för våra förskole- och skolelever och äldre att den tar hänsyn till att vi använder oss av råvaror kopplat till säsong. Vi kommer nog aldrig att komma upp i 100 procent svenskproducerat. 72 procent är dock en mycket hög siffra om vi jämför med andra kommuner.

Närproducerat
Från och med 1 december i år så går kommunen in i en ny avtalsperiod för inköp av livsmedel som föregåtts av en upphandling. Här har det hänt en hel del.
Vi har nu avtal med Birgitta och Evalds Ekologiska Natur-beteskött i Berga för inköp av nötkött.
Leverans av nötfärs står Måketorp Kött och Styckeri i Fagerhult för. När det gäller basråvaran potatis så har vi nu ett avtal med Axelssons i Aby. Det mål som kommunen satte för drygt ett år sedan, att minst 25 procent av råvarorna skulle vara ekologiska och lokalproducerade har vi uppnått redan innan denna upphandling och då den uppgick till 25,79 procent i kommunen fördelat på 28,14 procent  inom skolbespisningen och äldreboende cirka 24 procent.

Minskat matsvinn
Nu med den nya upphandlingen tror Katarina att det lokala och ekologiska troligen kommer öka ännu mer. Dessa råvaror betingar dock ett något högre pris per serverad portion då det är tuffare krav ställda på denna typen av produktion. Då är det ännu viktigare att den mat man tar till sig på tallriken att den hamnar i magen.
– Våra elever är duktiga på att inte ta till sig mer än man orkar. Tidigare hade hamnade cirka 20 kilo mat per dag i soptunnan men den gick ner till under 4 kg under en längre period. Nu har svinnet ökat något till 5-6 kg men det beror troligen till viss del på att vi har fler elever i dag jämfört med ett halvår sedan.
Våra elever är duktiga på att  hålla nere matsvinnet  och något som vi premierat dem för, samtidigt som vi hoppas på att man kan bli ännu bättre.
Man plockade bort soptunnorna inne i matsalen och det har det funnit en del synpunkter på.
– Detta handlar inte om att barnen inte får slänga mat, det handlar om att man ska äta upp det man tar till sig. Är man hungrig så är det bara att ta en portion till.
Det vi kan göra från varje tillagningskök är att anpassa antalet portioner till verkligt elevantal den aktuella dagen. Vi vet varje dag via infomentor, ett frånvarosystem, hur många elever som är frånvarande, och då gör vi allt vi kan vi kan för att laga till rätt antal portioner.
Det har hänt en hel del inom vår verksamhet, ny upphandling tydliga mål på inköp och svinn. Det är något som vi tycker om. Om vi får önska oss något nu när vi närmar oss jul så är det en liten julklapp med större matsal. Den behöver inte vara i samma hus där matsalen är i dag på Fröviskolan, men vi skulle önska oss ytan, kanske i någon annan byggnad säger Katarina.

Avtalstrogen
En annan faktor som man tittar på är huruvida man är avtalstrogen vid inköp. Det vill säga att man köper in varor som är upphandlade.
– Här har vi en avvikelse på 9,14 procent alltså varor som köpts in av leverantörer som inte varit listade vid upphandlingen. Detta kommer vi inte ifrån helt. Det kan exempelvis röra sig om en glutenfri råvara eller något som man helt enkelt missat att ta med vid upphandlingen.

Denna siffra är låg men vi jobbar för att den ska vara ännu lägre.
– Alla våra tillagningskök är mycket duktiga på att hålla sin budgetram och de inköpsvillkor som vi har och det är något som jag verkligen vill framhålla. Man har verkligen gått från ord till handling med att jobba med de mål vi har.
Vid upphandlingar så är det en lång rad med villkor som våra leverantörer måste uppfylla för att överhuvudtaget kunna komma med som leverantör. Det handlar om allt från, fritt från salmonella, transportvillkor, slaktmetoder till rätt information på förpackningar.
Sammanfattningsvis kan man säga att vi lyckats med att klara ställda krav och mål för den mat vi serverar till våra unga och äldre i kommunen och nu med den senaste upphandlingen så har vi fler lokala leverantörer. Inte minst grönsaker med leveranser från relativt nära håll, nämligen Hässleholm som borgar för näringsrik och god mat. Det som vi nu väntar på och ser fram emot är det nya tillagningskök som ska byggas på Mogården i etapp tre ska bli klart. Men den som väntar på något gott väntar ju som bekant aldrig för länge.

Gunilla C Johansson


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter: