Jonas har ordet…

Det händer med jämna mellanrum att jag, från såväl folkvalda som allmänheten i stort, får frågan om det är några nya företag på gång till Högsby kommun. Det kan tyckas vara en ganska lätt fråga att svara på och visst kan det vara så, men många gånger är verkligheten något mer komplex. Likaså verkar det ibland finnas en allmän uppfattning om att en företagsetablering är en väldigt enkel sak. Om jag får raljera lite så känns det ibland som att det finns en föreställning om att: ”Det är väl bara att ringa och be dem flytta hit!”

En företagsetablering är många gånger en process som tar lång tid och som även kan få en stor inverkan på ett företags framtida utveckling. Från det att beslutet är taget kan det mycket väl gå ganska snabbt att komma på plats och igång med verksamheten. Men det är alla de tankar och beslut bakom den presumtiva etableringen, funderingar och frågor som företagaren själv måste ta ställning till, som upptar större delen av tiden, varför en presumtiv företagsetablering i själv verket är en ganska komplex process.
Från kommunens sida kan man givetvis jobba på flertalet olika sätt, vilket också sker runtom i Sverige. Det går givetvis att satsa storslagna summor på marknadsföring och locka företag med än det ena och än det andra med förhoppningen om en framtida
etablering. Ett annat och förhoppningsvis mer långsiktigt och ekonomiskt försvarbart tillvägagångssätt är det jag och vi i Högsby kommun har valt, d v s att tillsammans med alla er andra som driver företag, arbetar och bor i Högsby kommun, verka för ett positivt företagsklimat som gynnar alla och förhoppningsvis ger ringar på vattnet.
Jag tror personligen att detta är en betydligt mer långsiktigt hållbar strategi. Det är givetvis viktigt att tala om att vi finns, har ett strategiskt bra läge i Kalmar län och att vi är bra på mycket. Den absolut bästa marknadsföringen man någonsin kan få, är dock den som nöjda företagare och kunder ger.
Mot bakgrund av ovanstående känns det därför extra roligt att kunna meddela att intresset för att etablera sig i Högsby kommun har ökat rejält. Många av er har säkert inte undgått tidningarnas rapportering om Hojbitens etablering i f d verkstadsskolans lokaler och Lilla Krogens köp av Välenbadets camping i Fagerhult, två etableringar som verkligen är positiva för vår kommun. Detta är dock bara början, för ytterligare en handfull företag står på tur för att etablera sig i vår kommun. Etableringar som sannolikt också kommer att leda till nya arbetstillfällen.
Vid en etablering är det som tidigare nämnt många pusselbitar som ska falla på plats. Dessa ovanstående presumtiva etableringar är för mig en bekräftelse på att vi valt rätt strategi för näringslivsutvecklingen i Högsby kommun, en utveckling som ni alla bidragit till och skapat förutsättningar för, och jag hoppas verkligen att detta bara är början på vår gemensamma resa mot en välmående kommun med ett förstaklassigt företagsklimat.

Jonas Högquist
Utvecklingsstrateg, Högsby kommun


Publicerat

i

av

Etiketter: