Planerna går vidare

Mötet, som gick under rubriken ”Därför behöver vi
bygga nya bostäder i Berga”, för en liten tid sedan
var välbesökt och det var många som tog tillfället i
akt att tycka till om planerna.
– Det var många tankar och idéer som framkom under mötet från
såväl besökare som föredragshållare. Det gemensamma under kvällen,
var att alla var inne på att det behövs byggas bostäder för att
kommunen och orten Berga fortsättningsvis ska upprätthålla butik,
skola och företag.
Kvällen inleddes av Raymond Asp, ordförande i Berga
Samhällsförening där sedan moderatorn Gunilla C Johansson berättade
om vikten av att se möjligheter och uppsidan på olika projekt, hur
viktigt det är att vara stolt över platsen där man bor arbetar och verkar.
En kommun mitt i länet med närhet till större orter.
Torbjörn Midunger en av projektledarna i bostadsprojektet Bygga
och Bo i Berga sammanfattade projektets syfte och mål och jämförde
med hur tidigare projekt och satsningar som gjorts i Berga och kommunen
haft betydelse för många.
Tänk på denna Bio, hur den såg ut innan vi drog i gång ett projekt
med att digitalisera bion för att kunna visa morgondagens filmer, och
byta ut de stolar ni sitter i. Hade vi inte tagit tag i detta och fått till ett
projekt så hade vi inte haft någon bio idag.
Samma sak gäller bostäder. Finns det inga bostäder som efterfrågas
av de som bor här eller de som vill flytta hit så går det bakåt. Torbjörn
gav flera exempel på hur viktigt det är att vilja och att driva saker i projekt
och att det oftast lyckas.
Nu behöver vi öka inflyttningen till Berga för att säkerställa skola,
omsorg och service som till exempel vår matbutik och andra näringsidkare.
Därför behöver vi alla hjälpas åt. Det är ju fantastiskt att det finns
tre detaljplaner i Berga som tillåter bostäder. Här kan vi erbjuda de som
vill, bygga och bo på på en mindre ort, med närhet till det mesta man
behöver.
De båda arkitekterna Ebba Hallin och Pelle Backman, bland annat
lärare på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), visade via storbild flygbilder,
detaljplaner, skisser och idéer runt tänkt byggnation på de tre detaljplanerna
som berördes under kvällen.
Vi håller på att ta fram en ny modell som går under arbetsnamnet
Bergamodellen. Det handlar om att vi tror att det visst går att bygga
bostäder i Berga och att det finns ett intresse för detta. Det gäller bara
att paketera detta på ett sätt med olika ingredienser att man blir nyfiken.
En del vill bygga lösvirkeshus, andra nyckelfärdiga hus. Det kan
även vara så att Bergamodellen innebär att man exempelvis bygger
marklägenheter där åtta, tio personer går samman för att bygga. En
form av privat bostadsrättsföreningen. I Bergamodellen så tänker vi
även att det ska finnas en form av kunskapsbank där man ska kunna få
handfasta råd och tips om byggnation. Allt för att våga sätta spaden i
marken.
Evert Sunesson, en av de som tyckte till om projektet menade att
det i dag finns KLT, det vill säga korslimmat trä som har mycket bra
egenskaper. Det är ett trämaterial som är av lägre kvalitet men som
genom den nya tekniken, får mycket höga och bra värden när det
gäller konstruktion samt isolering och lämpar sig utmärkt som byggmaterial.
Stihna J Evertsson, kommunstyrelsens ordförande, deklarerade att
Högsby kommun står bakom samhällsföreningens syfte med projektet
och att man ska stötta så mycket man kan i detta.
– Just nu står vi inför planerna att bygga sex lägenheter i centrala
Högsby. När dessa lägenheter är klara så är nästa steg att se över möjligheterna
att bygga i Berga. Den stora fördelen i detta fall är att det
finns detaljplaner som tillåter byggnation, det gör att tröskelvärden för
att kunna börja bygga är låga jämfört om vi inte haft dessa detaljplaner.
Hur mycket eller när vi kan gå från ord till handling att bygga i Berga vet
vi inte i dagsläget, mer än att det är högintressant. Vi har sedan 2013
ökat kommuninvånarantalet fram till dagens datum med hela 480 personer.
Det gör att vi har vågat satsa på byggnation av såväl barnstugor
som äldreboenden i kommunen.
Ett bra och konstruktivt möte avslutades vid 21-tiden med att alla var
överens om att det behövs byggas bostäder.
Text och foto: Gunilla C Johansson


Publicerat

i

av

Etiketter: