Pressmeddelande

DHR Årsmöte
DHR i Högsby har haft årsmöte och följande personer valdes till nedan funktioner:

Ing-Britt Adolfsson, ordf. studieansvarig och KHR/LHR repr.
Bo Skårstedt, kassör, Ewy Jonsson sekreterare medlemgsreg. ansvarig Ola Rosevall, pressansvarig, Ann-Marie Carlsson, socialombud, Roland Nilsson, revisor, Vivi-Anne Magnusson, revisor.
Under årsmötet drog man upp riktlinjer för kommande årets arbete.


Publicerat

i

av

Etiketter: