Elmteström Kraftverk med historiska vingslag

Här vid platsen några km väster om Farshult,  några stenkast från sjön Älmten ligger Elmteströms Kraftverk. 1867 fanns här en vattenkvarn, där den siste mjölnaren Nystedt från Kisebast avslutade sin  livsgärning vid kvarnen 1979.

Flödet av vatten kommer från sjön Älmten och i en handgrävd fåra tillförs vatten till kvarndammen. Efter elproduktion går det vidare till sjöar som Salen och slutligen till Nötån och vidare Emån. Omkring 1950 flyttades den gamla sågen från Ekingen i Fagerhult till kvarnen och nu fanns här en ny block- och kantsåg samt Jonsered kutter hyvel.

Det är många säckar säd och stockar som har gått genom den här anläggningen under åren, och det har varit många människor som jobbat vid sågen. Inte minst alla de Fagerhultsbönder som malde sin säd här, berättar Gunnar Weslien som sedan 1988 bor intill och driver vatten kraftverket med en fallhöjd på tre meter, med en maxeffekt på ca 20 kW vid 750 lit/sek.
Idag är kraftverket helt automatiskt och kan fjärrstyras från en smartphone eller dator avslutar Gunnar, som dess-utom också driver företaget Weslien Data i Fagerhult.


Publicerat

i

av

Etiketter: