Fågelfors visar spännande saker ”Från Järn till Trä”

Med premiär lördagen 17 maj kommer Nostalgia i Fågelfors att öppna en utställning, med bred dokumentation kring utvecklingen i Fågelfors under dess 270-åriga industriepok.

Arbetet som pågår kontinuerligt sker i form av ABF cirklar, där ett 20-tal med-lemmar i  Nostalgiföreningen har engagerat sig i  ut-ställningen.
Vi hoppas nu verkligen att vårt arbete, blir ett viktigt komplement till kulturutbudet i bygden och vår förhoppning är ju naturligtvis att träindustrin även i framtiden ska spela en viktig roll i vår kommun, berättar Leif Loberg vid Nostalgia utställningen.


Publicerat

i

av

Etiketter: