25 händelserika år för hästsportklubben

Kassören Ylva Johansson och ordförande Kicki Melzén i Högsby hästsportklubb ses tillsammans med hästen Castro.

Högsby hästsportklubb bildades 1995 och under årens lopp har det hänt mycket. Klubben kan inte minst vara stolt över sina anläggningar och framför allt då Sparbankshallen, alltså ridhuset.

En av de främsta förkämparna för bildandet av hästsportklubben var Sven Månsson, men det fanns givetvis andra med i bilden. Tidigt anlades en uteridbana med tillhörande klubbstuga, uteboxar och förråd.
Sparbankshallen stod klar 2005 och blev ett jättelyft. Det är inte många klubbar i vår storlek, som har ett så-dant ridhus, säger ordförande Kicki Melzén i Högsby häst-sportklubb.

Tränarbesök
Varannan vecka har häst-sportklubben besök av hopptränaren Magnus Österlund från Falköping och vid dessa tillfällen brukar det vara deltagare inte bara från Högsby utan även från orter som Oskarshamn och Åseda.
Lika ofta, alltså varannan vecka, kommer dressyrtränare Susanne Häggqvist, Vet-landa till Högsby och då handlar det om dressyr-
träning.
Varje år arrangerar Högsby hästsportklubb en hopptävling. I fjol hade klubben fem så kallande paying- and jumptävlingar samt två
paying-and ride-tävlingar.

Fler medlemmar
Vi har ett 50-tal medlemmar, men hoppas på fler. Klubben har inga egna hästar och kan därför inte genomföra ridskoleverksamhet. Det krävs ett stort engagemang för att skaffa sig en häst och det är även förenat med betydande kostnader, påpekar kassören Ylva Johansson.
För att stärka ekonomin kommer hästsportklubben att börja med stödmedlemmar under nästa år.

Nytt underlag
I ridhuset är det samma underlag, som då det uppfördes. Därför ska klubben byta ut underlaget framöver, vilket blir ett kostsamt kapitel.
Vid årsmötet nyligen valdes följande styrelse: ordförande Kicki Melzén, kassör Ylva Johansson, sekreterare Anki Lönn, Amanda Palmgren och Jennifer Wisfelt.

INGVAR GUNNARSSON


Publicerat

i

av

Etiketter: