30 år, men nu är vägen klar

För 30 år sedan fanns planer på att  bygga en gång- och cykelväg från samhället i Fagerhult det vill säga mitt emot kyrkan till Välenbadet. Planer som inte riktigt gick i lås och lades därmed i skrivbordslådan.

Sommaren 2018 togs planerna upp igen, då genom Fagerhultsbördiga Lars-Eric Gustafsson och Frans Gillberg som hade pratat ihop sig om en tänkbar dragning av gång- och cykelvägen.
Duon tog kontakt med samhällsföreningen och Sebastian Veith. Efter det mötet tog det inte lång tid innan en projektansökan var inskickad till Astrid Lindgrens Hembygd och man fick ett ja till projektet.
– Nu står vi här på en rejält byggd väg där vi sammantaget har varit närmare ett 30-tal personer som deltagit. Från enstaka tillfällen till mer kontinuerligt för att få den klar säger Sebastian Veith ordförande i samhällsföreningen
– Det är en riktig fröjd att vägen är klar och att kommuninvånare och turister på ett naturskönt och säkert sätt kan ta sig upp till samhället och vice versa. En sträcka som mäter 1200 meter.

Positiva markägare
Upplåtelse av mark för vägen har man fått av såväl Växjö stift som Lars-Eric Gustafsson liksom Stångåkonsult.
– Till att börja med så hade ju detta inte varit möjligt överhuvudtaget om inte
markägare ställt sig positiva till detta poängterar Ola Emilsson, aktiv i projektgruppen.
– Att bygga denna väg
är ett steg i att utveckla bygden och öka attraktionskraften bland besökare som
kommuninvånare. Jag har redan sett barnfamiljer, äldre med rullator som förskolebarn tagit sig fram längs vägen och den synen upp-skattas såklart betonar Ola.
Ansökan som beviljades låg på närmare 600 000 kronor. Åtskilliga ideella timmar har lagts ner, från projektledning, röja buskar och bygga staket.
– Det är många man vill tacka som möjliggjort detta men risken är att man missar någon. Men ska vi nämna några förutom markägare så är det Torbjörn Götesson och Fredrik Svensson som stått för värdefull kunskap och erfarenhet. Eva Engdahl var behjälplig att få till projektansökan.

Utlyser en namntävling
När vi står på den nyanlagda vägen så frågar jag vad den heter. Är det Stigen, Strand-promenaden eller Välen-
stigen? då tittar duon på varandra.
– Ja det har vi inte riktigt kommit fram till, säger Sebastian och tillägger, vi utlyser därför en namntävling. Vi uppmanar Innehålls läsare att skicka in namnförslag på gång- och cykelvägen. I vår när vi officiellt inviger vägen så får den även ett namn.
På väg tillbaka mot kyrkan stannar vi till i höjd med prästgården då Ola utbrister; – Här har vi nästa projekt, och pekar mot en sluttning mellan vägen och Prästgården, en del av Prästgårdsparken.
– Denna park anlades år 1800. Ser du att det finns en avsats, någon form av platå där borta. Där hoppas vi att kunna utforma någon form av mötesplats, kanske utomhusgudstjänst med plats för bänkar under de stora och mäktiga ekarna. Visst vore det ett spännande projekt.

Vi tackar duon för ett trevligt möte och visst är det speci-ella tider där vi har behövt distansera oss till varandra. Mötet med Ola och Sebastian är goda exempel på att man kan sprida värme och goda idéer även med distans.

Text och bild:
Gunilla C Johansson


Publicerat

i

av

Etiketter: