Advokatbyrån med framtidsvisioner

Jonas Jonsson, Kim Zakrisson, Martina Ritter, Emmy Hallbeck, Lisa Gustafsson och Elisabeth Aronsson. Foto: Visioner Advokatbyrå

Den lite mjukare och varmare byrån, fortfarande under konstant utveckling för att ständigt kunna möta klienternas behov. Genom dialog och med ett öppet förhållningssätt skapar advokatbyrån goda framtidsvisioner för sina klienter.

Året är 2011, en anställd på ett kontor i Nybro. Det var så det såg ut då. Idag är Visioner Advokatbyrå en av länets största advokatbyråer med kontor i Nybro, Högsby, Oskarshamn och Lessebo. Expansionen gläder oss förstås något oerhört och vi tackar ödmjukt för förtroendet vi fått. En av grundtankarna med byrån är att skapa en plats där juridik inte behöver hanteras så stelt och uppfattas så främmande och det känner vi att vi har lyckats väl med. Vi vill vara en plats där såväl klienter som personal känner värme och glädje, trots stundens allvar kring att ett besök hos oss blivit nödvändig, förklarar byråns grundare advokat Elisabeth Aronsson.

En modern byrå under utveckling
Till Visioner är alla välkomna, oavsett härkomst, bakgrund eller inkomst. Advokatbyrån strävar efter, att i trevlig atmosfär, bemöta alla med samma respekt och professionalism. Med de kunskaper de anställda tillsammans besitter står de väl rustade inför framtiden.
– Visioner Advokatbyrå är en byrå under konstant utveckling. Vi strävar efter att ständigt vara uppdaterade, vidareutbildning inom våra respektive rättsområden är en självklarhet. Vi har ett nära och tätt samarbete internt och hjälper varandra när det behövs. Skulle specialistkunskap erfordras som vi inte besitter tvekar vi inte att anlita någon av alla de sakkunniga vi lärt känna under åren, bland annat inom fastighetsvärdering eller byggbranschen. Vår devis är att var och en gör det den är bra på, berättar advokat Emmy Hallbeck.

Tillsammans är vi starka
– Vi har bred kompetens och lång erfarenhet inom de flesta verksamhetsområden, där var och en av oss arbetar med just det den är bra på. Vi kan hjälpa till med det mesta, hittar man inte sitt juridiska område på vår hemsida, så ska man ändå inte tveka att fråga oss. Kan vi inte själva hjälpa till kanske vi i vart fall kan lotsa den som hör av sig rätt, att ge god service är viktigt för oss. En bra dialog och ett öppet förhållningssätt mellan klient och ombud är en förutsättning för att vi på bästa sätt tillsammans med klienten skall uppnå önskat resultat.
– Något som gläder oss extra mycket är att vår Emmy Hallbeck sedan några veckor är advokat. Stort! Att bli advokat är en lång resa där man först ska avlägga juristexamen vilket tar 4,5 år. Därefter ska man ha arbetat med advokatverksamhet i minst 3 år. Under dessa arbetsår har man mött andra advokater i arbetet som har tillstyrkt inträde i advokatsamfundet. Därtill ska man ha genomgått Advokatsamfundets tre delkurser för advokatexamen. Slutligen ska man ha klarat examen i både advokatetik och konstitutionell rätt, ett muntligt och ett skriftligt prov. Emmy Hallbeck har jobbat hos oss som biträdande jurist sedan år 2019 efter att hon tog sin juristexamen vid Göteborgs universitet samma år. Nu stärker hon upp oss än mer inom främst brottmål, familjerätt och socialrätt. Emmy är härtill notarius publicus i Nybro kommun men hon tar emot personer som behöver hjälp av notarius publicus på samtliga våra kontor. Vi känner att vi står med en bra laguppställning inför framtiden och ser fram mot en ljus sådan, avslutar Elisabeth Aronsson.


Publicerat

i

,

av

Etiketter: