Att göra något för någon

Vem har sagt att man har lite att göra som pensionär. Ja det undrar duon Gugge Schön och Britt-Marie Karlsson, båda från Högsby. Det är många som är aktiva föreningsmänniskor i kommunen. Det kan handla om att vara aktiv medlem i ett gym, till medlem i biodlarförening, syförening eller att arbeta för en förening som Cancer-
stiftelsen eller Röda Korset.

I centrala Högsby och på Storgatan huserar Röda Korset med butiken Kupan. En butik som drivs av Röda Korsetkretsarna Högsby och Fågelfors.
När Innehåll var på besök så var butiken välbesökt där
butikshyllorna och golvytorna var välfyllda med skänkta varor.  Innehåll fick syn på ett väl använt och lite kantstött brevställ med plats för bläckhorn och brevpress.  Helt funktionellt även 2014 men där bläckhornet innehåll byts ut till att göra plats för USB minne och där brevpressen för att torka bläcket med endast fyller sin dekorativa plats.

Självspelande piano
Duon berättar mer än gärna om sitt och andras engagemang för Röda Korsets verksamhet och om hur 55 personer i dag
är aktiva med att bemanna butiken, köra ut köpta möbler eller hämta möbler för försäljning. Det är mäkta imponerande hur närmare 60 personer aktivt deltar i Kupans verksamhet, helt ideellt.
– Ja vi brukar säga det, jag och Gugge, att det är ju egentligen helt makalöst fantastiskt att så många människor år efter år ställer upp och arbetar ideellt som de gör. Ingen oavsett uppgift i verksamheten får någon som helst ekonomisk ersättning för det man gör. Det enda man får en gång om året så är det att bli bjuden på ett julbord. Jag sammanställer ett arbetsschema som gäller under en tremånaders period och där man hjälper till i verksamheten mellan 3-5 gånger under denna period. Och det är hur smidigt system som helst, eftersom alla som eventuellt behöver byta bort sitt arbets-pass, löser det själv med någon annan, så vi har aldrig haft något bekymmer med bemanningen säger Britt-Marie Karlsson.

Fågelfors och Högsby
De båda berättar hur de under flera år varit aktiva i Röda Korset och hur syftet med verksamheten gör att de mer än gärna engagerar sig.
Verksamheten omsätter ca 450 000 kr per år och de båda kretsarna tillsammans delar ut ca 250 000 kr varje år till behövande.
Butiken håller öppet sex dagar i veckan och är en av de butiker i länet som har bäst öppettider.
– Vi har sett att öppettider är viktiga för att folk ska hitta hit. Förr var det inte heller lika populärt som det är nu att köpa saker och ting via second hand. Vi har hög omsättning på kläder för vi har alltid haft prissättning så att ett par byxor kostar 20 kr eller en skjorta för 20 kr. Alla ska ha råd att handla här med vår prissättning berättar Gugge.
Gugge har hand om ekonomin i kretsen och även räkenskaperna för Kupan, ett arbete som innebär ca 10 timmar i veckan.
Hon menar vidare att ingen räknar timmar utan i stället ser sin egen och andras insats som något positivt. Tack vare Gugges engagemang så har även hennes man engagerat sig i båda föreningarna och bland annat med transporter av olika de slag.
– Det ger så mycket tillbaka att kunna få göra något bra för andra, det är det som gör detta så roligt. Sedan har vi en mycket bra sammanhållning som gör att alla verkar trivas bra med det man gör.
Vi hoppas dock på att det finns några ytterligare karlar som har bil och släpkärra som kan hoppa in och hjälpa till med ut- och inleveranser, så det är bara att kontakta oss för den som är intresserad berättar Britt-Marie.
De fyra som är Kupanansvariga är Gugge Schön och Britt-Marie Karlsson, Eva Linden och Birgitta Cederlöf.

Cancerstiftelsen i Kalmar Län
Duon är även engagerade i Cancerstiftelsen i Kalmar län, en stiftelse som grundades av lantbrukaren Lars-Erik Johansson, Kulltorp, Berga.
När Lasses äldsta son, som i dag är friskförklarad sedan lång tid tillbaka, insjuknade i cancer så upplevde Lasse att cancervården hade mycket att önska. Lasse som var en handlingskraftig man tog saken i egna händer och startade en stiftelse vars syfte var att främja anhörigstödet, stöd till drabbade och bidra till högre kunskap i Landstinget inom palliativvården. Lars gick själv bort i cancer 2006 men stiftelsen lever vidare och där man oförtrutet jobbar vidare enligt Lasses grund-idé, en bra cancersjukvård i Kalmar Län.
– Stiftelsen är aktiva dels via själva stiftelsen och via en patientförening där vi båda är aktiva. Med hjälp av ekonomiska bidrag från stiftelsen verkar man för en bättre cancersjukvård i länet. Stiftelsen har på senare tid köpt in så kallade läsplattor som patienter kan låna under sin sjukhusvistelse. Man har även köpt in teknisk utrustning där man kan projektera motiv i taket för att skapa en lugnare och rofylld stund under den tid som patienten får sin behandling. Därför är alla ekonomiska bidrag, stora som små, oerhört viktiga för att stiftelsen ska kunna verka för en bättre cancersjukvård.
Britt-Maries man Sivert gick bort i cancer för 10 år sedan och det var han som en gång fick henne att engagera sig i stiftelsen. Sivert var lite av en fotbollslegend i bygden under unga år. Dessvärre råkade han ut för en fallolycka på äldre dagar och därefter fick besked om cancer där han förlorade kampen.
– För mig blev det ännu viktigare att engagera mig i något meningsfullt och där man kanske kan hjälpa någon annan exempelvis via patientföreningen säger Britt-Marie.

Att synas
– Att jobba för Cancerstiftelsen med allt vi håller på med är roligt. Patientföreningen arrangerar träffar, resor och utflykter. Viktigt att båda drabbade och anhöriga får träffas och utbyta erfarenheter.  Vi försöker att visa upp oss i alla former av arrangemang med vår fina husvagn.  Även i Oskarshamn finns engagerade personer bland annat under  Tolvskillingsmarknaden. Vi försöker att vara ute och synas på marknader och likande och senast på julskyltningen här i Högsby i söndags.
Det är både roligt och nyttigt att engagera sig i föreningar när man fyllt 65. Man blir på något sätt lite piggare och orkar alltid lite mer när man håller i gång.
Det är helt olika föreningar men ändå likheter som att man gör något för någon annan. Det ena på hemmaplan och det andra i ett litet större perspektiv.
På frågan vad damerna som fyllt 76 respektive 68 gör om 10 år så skrattar de båda.
– Ja vem vet, vi kanske sitter här då också och håller på med Kupan – Det verkar ju vara det som håller hela gänget på 55 personer pigga och alerta!
De båda poängterar flera gånger under intervjun att man egentligen skulle ha varit 55 personer här inne i fikarummet. För alla som arbetar för kupan eller för Cancerstiftelsen i Kalmar Län eller andra föreningar eller via andra organ som gör något för andra inte ska känna sig bortglömda.
– Den som  hjälper till en gång per år är lika viktig som den som hjälper till varje vecka. Även inom Cancerstiftelsen i Kalmar Län tar vi fram bemanningslistor för olika aktiveter som vi är med på och det fungerar lika bra som inom Kupan.

Innehåll riktar ett stort tack för en pratstund och tackar för det goda kaffet. När Innehåll lämnar Kupan för denna gång är känslan påtaglig på hur viktigt det är att göra saker och ting som man mår bra av. Att sprida värme och omtanke.

Gunilla C Johansson


Publicerat

i

av

Etiketter: