Bergadagen Tema för i år – Nybyggnation av bostäder

Det är idel glada miner och med fast hand som duon Torbjörn Midunger och Bengt-Åke Lundin, Berga Samhällsförening, pekar ut platsen i Berga, Lövhälläng, där det finns tomter att köpa för nybyggnation.

– Just nu kanske det ser ut som vad området heter en äng med lövträd, men faktum är att det i detta område finns en detaljplan som tillåter byggnation för bostäder och lite annat.
Området, som ligger i den norra delen av Berga i anslutning till infarten till Berga när du kommer norrifrån, menar duon har stora fördelar.
– Vi är just nu mitt uppe i förarbetet med platsmarknadsföring och det är fortfarande i sin linda. Vi från Samhällsföreningen kommer att bjuda in till ett möte den 4 oktober för att berätta mer om detta detaljplanerade område, och för att lyssna av intresse och tankar runt bostadsprojektet. Det finns många fördelar men även viss osäkerhet med att bygga hus här, och det är det vi vill lyfta under detta möte.

Trendbrott
– Vi och många med oss tror på livet på landet och att det på något sätt åter väckts intresse för att bo på landet, eller en mindre ort.
Området i sig är inte grovplanerat och det finns heller inga vägar uppe i området förutom den populära gång- och cykelvägen som bland annat leder till Gösjön.
Just nu kanske det inte finns några vägar och heller inga spekulanter på tomter, men det beror ju på att ingen har gjort något. När man upptäckte att det fanns en klar och godkänd detaljplan så tog vi från föreningen tag i detta och har redan fört vissa samtal med kommunledningen som ser positivt på vårt engagemang.
Det är ju inte vi från samhällsföreningen som äger marken, det är kommunen. Men vi vill vara med och hjälpa till att marknadsföra platsen, Berga, kommunen och allt positivt som det finns här och i vår närhet.

Bergadagen
Nästa lördag äger Bergadagen rum och då har man planerat, för-utom de traditionsenliga aktiviteterna vid Stationshuset, att Lionståget även ska köra mellan Stationsområdet och Lövhällhäng. Med ett stopp på plats där besökarna får information om området, lite om tankarna runt byggnation och att kunna ställa frågor.
– Det vi nu vill visa är själva platsen så att alla är med på vilket området är och på så sätt väcka ett intresse.
Det som är extra roligt är att arkitekterna Ebba Hallin och Pelle Backman har engagerat sig i projektet, de har byggt ihop en paviljong som kommer att finnas på plats till Bergadagen, så man visuellt kan förställa sig ett hus i området.
Projektet arbetar under arbetsnamnet Bergamodellen – det lilla samhällets storhet.
Läs meningen en gång till och låt den sjunka in… lilla samhällets storhet. Ja det är så det är! Det finns en stolthet i allt och det är kanske som duon säger, det är nu det har vänt och det är nu vindarna på landet är som starkast.
För den som vill, kan och ser möjligheter.

Text: Gunilla C Johansson
Fotomontage


Publicerat

i

,

av