Blivande besöksmagnet!

Mikael Jonnerby tog för en tid sedan initiativ till ett möte för att lyfta frågan hur man skulle kunna utveckla möjligheterna till fiske av lax och öring i Emån.

Under juni trädde en ny lagstiftning i kraft som är kopplad till ändrade miljövillkor och energisystem för bland annat kraftverk. Dessa förändringar kan innebära att det är lättare att möjliggöra för fisken att vandra norrut i Emån. Redan på 1700-talet fanns det gott om lax och öring i Emån och då gick de ända upp till Jönköpings län. I dag är inte det möjligt på grund av olika stopp vid sågverk och kraftverk.

– Jag hoppas att kraftverken kan vara på tå i denna fråga och att det inom en snar framtid skulle vara möjligt att bygga laxtrappa eller en kvill, alltså en liten avstickare som gör det möjligt för fisken att vandra vidare. Det finns statliga pengar att söka för denna typen av projekt.

Går allt i lås och man lyckas lösa så fisken kan ta sig uppåt i åsystemet då kan jag nästan lova att vi kommer att få ett rejält uppsving och en turistmagnet som drar till sig många besökare till Emån och Högsby. Det innebär ju många positiva ringar på vattnet med att vi får fler som besöker oss för att fiska. Det gynnar handeln, mat och logi och annat som man efterfrågar när man är ute och reser.

Enligt Anders Johansson, kommunalråd i Mönsterås så har ju Södra köpt Karlshammars kraftverk och där tror man att man har hittat en lösning för fisken att kunna passera förbi inom ett år menar Mikael Jonnerby.

Vid Åby kvarn jobbar med vidare med att lösa någon form av passage för fisken. Så mycket arbete är på gång.

– Det finns ett antal hinder på vägen längs Emån men alla som på ett eller annat sätt kan påverka situationen verkar ha ambitionen att på något sätt lösa så att lax och öring kan ta sig norr längs Emån.

Det gäller att ha is i magen tills allt är på plats. Men om vi når målet, då har vi verkligen lyckats skapa bra miljö för fiskar och ett långt besöksmål avslutar Mikael.

Gruppen planerar för ett uppföljningsmöte och studiebesök efter sommaren.

Med på mötet var representanter från Länsstyrelsen, kommunledningen, Fliseryds Sportfiskeklubb, turistinformationen och näringslivssamordnare.


Publicerat

i

av

Etiketter: