Britt Karlsson – ny socialchef

Britt Karlsson är ny tillförordnad socialchef i Högsby kommun. 

Text och bild: INGVAR GUNNARSSON

– Jag har jobbat inom denna sektor i massor med år. Redan 1984 hade jag anställning i Högsby, även om det då var landstingets regi. Sedan var jag i Oskarshamns kommun under åren 2002-2008 för att sedan återvända till Högsby, där jag blev omsorgschef i kommunen, berättar Britt Karlsson. 

Vid hennes återkomst tog kommunen över hälso- och sjukvårdsenheten, som landstinget tidigare hade haft. Kommunens organisation ändrades och det blev fler chefer än tidigare för de olika verksamheterna. 

OMRÅDESCHEF 

– Jag blev områdeschef med ansvaret för hälso- och sjukvården, äldreomsorgen samt LSS (Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade). När tidigare socialchefen Teresa Tolic Trossman slutade i maj fick jag en förfrågan om att ta över. I rådande coronatider blev jag tillförordnad socialchef och en utvärdering ska göras i slutet av året. 

Efter alla dessa år inom den sociala sektorn känner Britt Karlsson väl till de olika verksamheterna. 

ÖVERGRIPANDE ANSVAR 

– För den skull är det spännande att få det övergripande ansvaret och en del nya frågor kommer naturligtvis att hamna på mitt bord. Inom den sociala sektorn är ekonomin den stora utmaningen. Alla förvaltningar drabbas och inte minst vår, som är personalintensiv. Vi håller på att ta fram en budget för de tre närmaste åren. 

Högsby har vid en jämförelse med motsvarande kommuner förhållandevis höga kostnader för det särskilda boendet. Samtidigt görs stora investeringar, då dessa boenden var undermåliga. 

LOVORDAR PERSONALEN 

– Vi har duktiga medarbetare, som lojalt ställer upp och inte minst i dessa coronatider. Vi har ingen smittad på våra boenden och det gäller att hålla ut, även om ingen vet när den nuvarande situationen med corona är över. 

En fördel för en liten kommun som Högsby är att man kanske mer än i andra samarbetar över gränserna, vilket gäller i högsta grad inom skolan och socialen. 

En av mina främsta uppgifter är att uppmuntra personalen till fortsatt goda insatser, betonar Britt Karlsson. 


Publicerat

i

av

Etiketter: