Cancerstiftelsen i Kalmar län

Mitt i Högsby, eller rättare sagt hos Sandholms Färg & Golv, förvarar Cancerstiftelsen i Kalmar Län och patientföreningen sin stora och fina vagn, när den inte är ute på uppdrag.

Här stämde vi träff med gänget som kommer att jobba under julskyltningen i Högsby, för att få veta lite mer om Cancerstiftelsens patientförening.
Cancerstiftelsen initierades och grundandes av, sedan några år
bortgångne lantbrukaren, Lars-Erik ”Lasse” Johansson från Kulltorp. Han startade stiftelsen på grund av hans erfarenhet av cancersjukvård. Han tyckte att den hade förbättringspotential. Då sjösatte han tillsammans med ytterligare ett antal personer en stiftelse som kontrolleras av Länsstyrelsen och där insamlade ekonomiska medel ska gå till en bättre cancersjukvård.
– Stiftelsen har i dag en styrelse sammansatt av allt från läkare till
personer som du och jag säger Gugge Schön. Vi i patientföreningen som är en del av stiftelsens verksamhet är ute och informerar och
säljer lotter.
Vi säljer ett stort antal lotter under ett år och för 2015 närmar vi oss hela 160 000 kr, där en liten del går till inköp av vinster och resterande direkt in till stiftelsens verksamhet. Som medlem i patientföreningen betalar man ingen medlemsavgift. Däremot får man lotter som man säljer som aktiv medlem i föreningen. Lasse sa när allt startade, att det får inte vara plånboken som avgör om man ska få vara med i patientföreningen eller ej, utan känslan av att känna tillhörighet berättar Britt-Mari Karlsson, Högsby.

Värme och omtanke
Alla som vi träffar denna soliga och fina höstmorgon i Högsby har på ett eller annat sätt en relation till cancer. Antingen som drabbad eller som nära anhörig. Det är mycket värme och omtanke och samtidig glädje, som möter oss denna morgon.
– Ja även om själva ämnet är jobbigt och tungt många gånger så har det hänt fantastiskt mycket genom åren. Vi är flera som under många år varit aktiva och varit ute med vagnen. I år har vi varit med på flera marknader. Sista aktiviteten för oss här i Högsbygänget är julskyltningen den 6 december då vi är på plats.
Vi hoppas fler vill gå med i patientföreningen så att vi kan arrangera ytterligare aktiviteter. Det årliga julbordet, som sponsras av stiftelsen så att det endast kostar 200 kr per person, är mycket uppskattat bland medlemmarna.

Prata
– Det är viktigt att man känner stöd och stöttning och inte ensamhet om man själv eller någon anhörig drabbas av cancer. Vi hoppas att man kontaktar oss för att känna stöd, och om vi i någon mån kan underlätta så känner vi stor tacksamhet och glädje i detta poängterar Britt-Mari.
Maggan Front fyller i; – Ja jag har gått igenom stor sorg och jag vet hur det känns. Sedan kan man inte sätta sig in i någon annans situation, men man kan känna med andra och finnas där. Det räcker långt många gånger.
Veine inflikar; – Jag har själv fått diagnosen lungcancer och genomgått behandling för detta, och nu hoppas jag på det bästa, att man får vara frisk.
I dag har patientföreningen drygt 200 medlemmar, företrädelsevis i Högsby, Mönsterås och Oskarshamn.
I Högsbytrakten är vi ett 15-tal aktiva och i Oskarshamn var vi senast ute och informerade på Forum under Kultur-
festivalen då Marianne och Lennart Nilsson var på plats.

Stort tack för att vi fick träffa er och att få höra er berätta om ert ideella arbete. Ni gör att man känner stor stolthet och ödmjukhet för stiftelsens arbete. Viktigt att känna att man inte är ensam när man kanske känner sig som mest ensam,
och detta gör ni bra!

Gunilla C Johansson

 

 

3333kerstin

Styrelsen genom Kerstin Schierenbeck  kirurgmottagningen Oskarshamn tillika styrelseledamot:

– Det är lika aktuellt nu som då, att arbeta för en bättre cancersjukvård. Så säger Kerstin som varit ledamot under cirka åtta år.

Stiftelsen har verkat under 25 år och mycket har hänt genom åren. Ur stadgarna kan man tydligt utläsa att stiftelsen ska ”Stödja utbildning, forskning och annat arbete för tidig upptäckt av cancer i Kalmar län. Stödet skall ske genom användning av avkastningen på stiftelsens medel”.
Många har fått och tagit chansen till utbildning tack vare ekonomiskt stöd av stiftelsen. Genom ett beslut av styrelsen så har man ett kontrakt med landstinget i Kalmar Län att man kan söka pengar, 2,5 miljoner under en femårsperiod för just utbildning. Detta ger en unik chans till att förbättra cancersjukvården i Kalmar Län.
– För cirka ett år sedan arrangerades en föreläsning av Maria och Ulf som sitter i styrelsen, där Sven-Olof Fransson föreläste. Även Karin Johansson stomiterapeut medverkade och där också Ulf Carlsson föreläste.
Vi är glada över att de ekonomiska medel vi kan bidra med kan göra skillnad i vården.
Flera olika satsningar på cancersjukvården har stiftelsen varit delaktiga i, inte minst när det gäller kunskapsspridning.
– Vi skänkte 200 000 till onkologkliniken i Kalmar för inköp av läsplattor. Dessa läsplattor tankades med information om bröstcancer så att patient och nära anhörig på ett enkelt och lugnt sätt kan skaffa sig information.
Ett annat projekt är att det i taket i det behandlingsrum som finns på strålningsenheten i Kalmar numera finns ett stort belyst ”glasfönster” med vackert motiv. Detta arrangemang i taket vet vi att många patienter upplevt som något mycket positivt och lugnande.

Bidrag
Stiftelsen får in ekonomiska medel via gåvor. Dels i samband med begravningar men även via testamente och patientföreningens stora årliga lotteri.
– Vi är mycket tacksamma för den givmildhet som finns och vi är mycket noga med att de bidrag vi betalar ut har direkt koppling till cancersjukvård, precis enligt stadgarna.
Det går även att söka pengar för forskning runt cancersjukdomar. Man har nu ett projekt som man godkänt ganska nyligen, som handlar om hemsjukvård och sjukhusvård.
– Det är ju forskningen som leder utvecklingen framåt. I dag är det många som klarar sig mycket bra efter att fått en cancerdiagnos och vi hoppas alla på att forskningen går än mer framåt.

Styrelse:
Jonas Andersson Ordf, Ulf Carlsson, Wilhelmus Liethof,  Renée Ekblad Sekr, Kerstin Schierenbeck, Urban Gabrielsson,  Maria Olsson, Suppleanter: Britt-Mari Karlsson, Gugge Schön

 


Publicerat

i

,

av

Etiketter: