Det finns kunskap, vilja och möjligheter

Zlatko Alkic, eller Sture som han gärna kallas för, målar upp en tydlig, stark och målmedveten bild över hur han ser på möjligheterna att få så många som möjligt i arbete, studie eller praktik i kommunen.

Han menar att det egentligen inte ska vara några problem med att företag hittar kompetens i nya medarbetare eller att jobbsökande ska kunna få praktik på ett företag. Utmaningen ligger i att matcha ihop dessa två faktorer med varandra. En utmaning som han mer än gärna tar på sig som praktiksamordnare på AME (arbetsmarknadsenheten)

i Högsby kommun.

– Vi har många företag i kommunen inom de flesta branscher och jag är övertygad om, att om vi alla bara hjälps åt att öppna dörren för att erbjuda praktikplatser så kan detta i många fall leda till att man kan anställa personen. Eller om inte det går så har man ingjutit en stort mått av självförtroende hos den som fått praktik på ett företag. Det kan nog kännas som att gå i en uppförsbacke och inte se krönet när man sökt arbete och inte fått napp, gång efter annan. Det jag kan bidra med som samordnare, är att jag lättare kan matcha en arbetssökandes kvalifikationer, utbildning och erfarenhet med möjliga praktikplatser för att få så många som möjligt att göra något meningsfyllt. Men detta bygger på att vi har arbetsgivare som kan erbjuda praktik eller arbete. Det behövs ju som bekant två för att dansa tango.

 

Korta beslutsvägar

Sture poängterar att han är väl medveten om att det finns hinder och frågor som måste lösas för att man som företagare ska kunna erbjuda praktik.

– Det dyker alltid upp frågor och funderingar på vilka krav som ställs på företag när det gäller just praktik eller visstidsanställning. Ett sätt att få svar på sina frågor är att man kontaktar mig eller arbetsförmedlingen, vi arbetar nära varandra och vi vet att en framgångsfaktor i dialogen med företagare, är att det ska vara korta beslutsvägar och tydlighet som gäller.

Sture arbetar på arbetsmarknadsenheten och tillsammans med sina sex kollegor så står man väl rustade att hålla många bollar i luften samtidigt när det gäller arbetsmarknadsfrågor som rör både flykting-, integration- som praktiksamordning.

Det värmer mycket när man pratar med företagare som berättar hur mycket det gett tillbaka när man erbjudit praktikplats. Det är med andra ord många som ska ses som vinnare när man öppnar upp dörren in till arbetsplatserna.

 

Positiv målbild

Vi kom osökt in på fotboll, futsal och Fågelfors IFs framgångar, så vi bad om en kommentar till detta.

– Klart att det är vansinnigt roligt att vi tog oss så långt som vi gjorde i futsal, och här har du ett typexempel på att, hjälps man åt och ser saker och ting som en lagsport, tänk så bra det går då. Jag hade ju kunna skrika mig hes där på långsidan och fått ge mig ut på planen och puttat på spelarna men inte hade de lett till något positivt. Nu visste vi alla målbilden och hade klart för oss vart vi ville, och det kunna knappast ha gått bättre. Jag menar lilla Fågelfors IF spelar i Göteborg, mot Gais Futsal. Tänk, bara tänk!

 

Text och foto: Gunilla C Johansson


Publicerat

i

av