Det viktigaste vi har

Vi på Innehåll stämde möte med Dag Hansson, miljösamordnare i Högsby kommun, för en intervju. Dag som är uppvuxen i kommunen bor numera iÅlem med fru och två barn men är på sätt och vis återvändare.
– Jag har en tjänst som delas mellan Mönsterås och Högsby kommun där jag i Högsby är miljösamordnare och i Mönsterås miljöinpektör. Så man kan kanske säga att jag jobbar på min tidigare hemmaplan halvtid.
VAD INNEBÄR DET DÅ ATT ARBETA SOM MILJÖSAMORDNARE
– Enkelt beskrivet handlar det om att vara den som hanterar och tar fram olika miljödokument och underlag internt inom kommunen och de kommunala verksamheterna, men även externa dokument där jag exempelvis tar fram tjänsteutlåtande i vissa ärenden. Om man ska ange nyckelord som beskriver områden som jag arbetar med så är det miljö, klimat och hållbarhetsfrågor.
Det kan handla om att jobba för att vi ska uppnå mål som fastslagits regionalt, till exempel ett fossilfritt Kalmar län till att vara bollplank i ärenden kopplat till nyckelorden.

Dag har sedan februari i år arbetat som miljösamordnare och trivs mycket bra med sitt arbete och den variation som det innebär med att vara verksam i två kommuner. Dag är utbildad miljövetare och beskriver sin kunskap med att han har en bred bas att stå på och utgå ifrån beroende på vad det är för projekt han arbetar med för stunden.
– Jag brinner verkligen för mitt jobb, och extra mycket för en giftfri
vardag. Alla kommuner i länet har aktivt valt att prioritera och arbeta för en giftfri förskola, vilket innebär att man så långt det bara går minskar på kemikalier i barnens
vardag. Det är unga som påverkas mest av yttre påverkan. Vår första dotter föddes för sex år sedan och det var nog då jag verkligen tog dessa frågor till mig på största allvar. Nu, med det jobb jag har, så är det många ord som blir till handling för alla bästa.

Dag berättar att han även är involverad i två större projekt som går under LONA och LOVA som hanteras via länsstyrelsen. LONA är kopplat till naturvårdsprojekt och LOVA till vattenvårdsprojekt.
– Det ena projektet handlar om att ta fram en naturguide över Högsby kommun och det
andra om en översiktig resursplan som kartlägger fiskevatten i kommunen.
TIPS TILL INNEHÅLLS LÄSARE
• Försök att få ett fossilfritt hem, energieffektivisera ditt hem, byt ut slitna tätningslister,
kanske byta fönster eller i alla fall glasen till isolerglas.
• När det är dags att byta bil, om möjligt välj en bil med hög miljöklass.
• Ät gärna vegetariskt någon gång i veckan och lite mer grönt på din tallrik.
TILL SIST ETT PAR DAGSAKTUELLA FRÅGOR:
Det finns planer på att dra i gång biogastillverkning i kommunen
där kommunen och LRF nyligen bjöd in till ett första möte, hur var
intresset bland lantbrukarna?
– Ett tjugotal kom till träffen och det var ett större intresse än vi kunnat förutspå. Syftet med träffen var att väcka intresse och att det blir så pass många som vill gå vidare, att vi från kommunen kan vara med och ta fram en förstudie. Men som sagt intresset var stort och vi får se var vi landar i denna fråga.
VAD TÄNKER DU SOM MILJÖSAMORDNARE OM DEN
NYA FRITIDSBANKEN?
– Jag vill gärna ge en eloge till initiativet med Fritidsbanken där begagnad sport- och fritidsutrustning som lämnas in till banken förhoppningsvis får nytt liv och kommer till nytta för någon annan. Bratanke att återanvända saker och ting.

Dag Hanssons examensarbete ”Utveckla enhetlig miljömålsuppföljning”
har uppmärksammats på riksnivå och ligger ute på naturvårdsverkets
hemsida som går under namnet www.sverigesmiljomal.se.
Examensarbetet handlar om vikten av att kommuner följer upp
och utvärderar sitt miljöarbete, att det finns en enhetlighet i detta för
att kunna jämföra mellan olika kommuner. Högsby kommun har beslutat om årliga uppföljningar och miljöbokslut.
– Det är klart att det känns bra och fantastiskt roligt att mitt nedlagda arbete kan
komma till nytta och användning i flerakommuner.
Text och foto: Gunilla C Johansson


Publicerat

i

,

av

Etiketter: