Elevernas hälsa i centrum

Charlotte Lindgren är idag chef för centrala elevhälsan där arbetslaget består av kuratorer, specialpedagoger och skolsköterskor i Högsby kommun. Teamet jobbar tillsammans med barn från förskolan hela vägen upp till gymnasiet. Teamet består av nio personer och är verksamma på samtliga skolor och förskolor kommunen.

Text och bild: Gunilla C Johansson

– Vi är ett gott gäng som jobbar bra tillsammans med barn och unga, pedagoger, ledning och föräldrar. Vi vet att hälsa och lärande går hand i hand. Därför jobbar vi i första hand med förebyggande elevhälsa, allt för att göra det vi kan så att alla elever ska må bra och känna trygghet och lust att lära. Samtidigt arbetar vi alla med stor lyhördhet för att fånga upp situationer där det behövs extra insatser, på individ som gruppnivå.
För att vi ska lyckas med att förebygga ohälsa bland barn och unga så är en viktig faktor att de känner förtroende för vuxenvärlden Men det är ingen självklarhet i dagens samhälle beroende på situationen som man befinner sig i.
Jag vill verkligen att du skriver att alla barn och unga ska veta att vi finns där för dem. Vi är och ska vara barnens röst i vad det än må vara. Krävs någon form av akutinsats så har vi handlingsplaner att följa så alla vet vad när och hur vi ska agera, om ett sådant behov uppstår.

Hur upplever du status på elevhälsan bland alla barn i kommunen.
–Många av våra barn och ungdomar mår bra och är trygga i sig själva men det är tufft idag på flera olika sätt med att växa upp i vårt samhälle. Inom elevhälsan behöver vi jobba på många olika plan för att stötta elever socialt, pedagogiskt som psykiskt. Vårt arbetssätt, att arbeta utifrån att klassrummet, det vill säga lärmiljön, är det centrala. Vi försöker arbeta utifrån det som fungerar bra och med varje elevs bästa som målbild. Studerar man tidigare undersökningar så ser man tydligt att unga upplever stress, vilket vi arbetar mycket med. Det kan vara stress över sociala medier, studier eller annat. Det vi då gör konkret är att prata med barnen om detta och försöker ge tips, råd och verktyg för att hantera dessa situationer.
Även om man inte alltid klarar sina mål, så är det viktigaste att man försöker att nå målet och gör sitt bästa, och landa i att det är ok att inte alltid lyckas.

Stopp min kropp
– Vi pratar även om något som vi benämner som Stopp min kropp. Här handlar det om att få alla att förstå att kroppen bestämmer man själv över, att ingen annat har rätt till den.
Är det så att man känner sig utsatt eller misstänker att någon kompis har problem, prata med en vuxen som du litar på, din lärare eller kuratorn till exempel.
När det gäller alkoholdebut och alkoholintag så vill vi senarelägga debuten och minska ungdomsdrickandet.

Viktigt är att ungdomarna ska veta vad föräldrarna har för inställning till ungdomsdrickande. Att föräldrar pratar med sina barn om sådana här frågor är centralt.
Även om vi landar på genomsnittssiffror inom länet när det gäller ungdomsdrickande så är vi inte nöjda med dessa placeringar. Vi vill att alla unga ska känna det som naturligt att ha roligt utan alkohol.

Förändringsarbete
– Vi är just nu mitt inne i en utvecklingsfas inom elevhälsan, som innebär att vi kommer att arbeta ännu mer hälsofrämjande och förebyggande, där alla elever står i fokus. Vi ska arbeta utefter en modell där skolans olika kompetenser och professioner samverkar för elevernas bästa. Det ska leda till mer övergripande förändringar av lärmiljön i en hälsofrämjande skola för alla. Elevernas röst kommer också komma fram genom detta arbetssätt och detta är viktigt. Förändringar tar tid men vi har stora förhoppningar om att skapa skillnad till det bättre, summerar Charlotte.

Charlotte är en av många som bor och arbetar i kommunen
– Ja, jag bor i mitt fina Axebo, där jag själv vuxit upp och där jag bor med min man och våra barn. Den äldsta är utflugen sedan flera år och studerar i Göteborg, men ännu bor tre barn hemma. Så det blir en del resor till Göteborg när längtan blir för stark.

Vad är det som gör att du trivs så bra?
– En faktor är givetvis att barnen tycker om att bo som vi gör, mitt ute på landet. Vi har nära till mormor och morfar och det uppskattas av oss alla.
Det betyder mycket för barnen att de kan ta cykeln till mormor och morfar efter skolan. Att de kan vara med i deras vardag och det de pysslar med. Allt från att hjälpa mormor i trädgårdslandet till att följa med morfar till ladugården för att se till nötdjuren eller fåren. Närheten till naturen, att kunna stressa av efter en fullmatad dag på jobbet med att vara med familjen det är livskvalitet.

Då har barnen troligen fått en och annan kroppkaka av mormor?!
– Ha ha, ja det har de verkligen fått.

Hur tänker du om att bo någon annanstans?
– Nej, nu bor vi här där alla trivs och det är nära till jobbet.
Vi har startat upp fotbolls-träning för de yngre barnen i trakten som är mellan 6-8 år där min man Per och vår dotter Alicia håller i träningen som äger rum en kväll i veckan i Fagerhult. Vår yngsta son älskar fotboll. Finns det exempelvis ingen fotbollsträning för barn i närheten så får man fixa det själv. Så har vi alltid tänkt eftersom vi bor där vi bor.

Vad är det bästa med ditt Högsby?
– Det är nog att jag känner att mitt jobb är meningsfullt och att hela teamet förhoppningsvis kan göra skillnad för barn och unga i kommunen. Det är mycket som avvecklas och läggs ner men det finns så många guldkorn runt om kommunen. Tänk alla engagerande människor som jobbar för sin förening och bygden på olika sätt, och vår fina natur, det är häftigt. Att då få komma hem efter en dag på jobbet till de närmaste och känna sig hemma, det hopps jag att alla får uppleva.


Publicerat

i

av