Erik Nilsson startade Erikshjälpen för 75 år sedan

Erik Nilsson ses här tillsammans med radiolegendaren Sven Jerring vid det radioprogram som sändes på nyårsdagen 1951.

Inte i sin vildaste fantasi hade grundaren av Erikshjälpen, alltså Erik Nilsson (1929-1966) kunnat ana vilken fantastisk utveckling det skulle bli. Det var 1946, alltså för 75 år sedan, som han började skicka brev med uppmuntringar till sjuka barn i landet. Numera är Erikshjälpen en barnrättsorganisation med verksamhet i 20-talet länder.

Erik Nilsson, som var blödarsjuk, växte upp i ett skomakartorp i Gillberga. Det var genom att lyssna på radio-programmet Barnens brev-låda med Sven Jerring, som han fick namn på sjuka barn och kunde skicka brev och paket till dem.

Radioprogram med Sven Jerring
Radiolegendaren Sven Jerring blev intresserad av Erik Nilssons verksamhet, då Erik skrivit till Barnens brevlåda och önskat att de sjuka barnens namn och sjukhus skulle läsas upp två gånger så att han lättare kunde anteckna namnen.
På självaste nyårsdagen 1951 sändes ett radioprogram från studion i Kalmar. I detta medverkade Jerring och Erik Nilsson. På den här tiden fanns ingen tv och endast en radiokanal. Sven Jerring hade gjort en insamling i Stockholm och kunde då lämna över 700 kronor till Erik Nilsson, vilket blev det första Jerringpriset!

Extraturer för posten
Radioprogrammet fick en påtaglig respons och till Erik Nilsson, även kallad Farbror Erik, skickades massor med gåvor. Detta innebar att posten i Ruda ofta fick göra extraturer med paket till torpet i Gillberga.
Erik Nilsson hade en stark Gudstro och valde att göra gott för medmänniskor, framför allt för barn. Han var endast 17 år, när allt startade om än i liten skala.
Hemma i Gillberga hade Erik Nilsson startat tidningen De sjukas vän, som tog upp framför allt hjälpverksamheten. Med tidningen följde alltid ett inbetalnings-kort och många valde att ge sitt stöd till hjälpverksamheten. När han gifte sig med Ulla Nilsson bosatte sig paret i Högsby.
Det var 1966, som Erik Nilsson avled och året därpå bildades en stiftelse för att driva hans arbete vidare. Enligt Erikshjälpens stadgar ska man bedriva kristen och humanitär verksamhet i Sverige och andra länder och då bland barn och ungdomar.

60-tal secondhandbutiker
Erikshjälpen startade 1990 den första Secondhand-butiken och för närvarande finns ett 60-tal butiker, som ger värdefulla intäkter till barnrättsarbetet. Enligt Erikshjälpen skapas i butikerna jobb för människor utanför den ordinarie verksamheten samt att cirka
2 000 volontärer engagerar sig. I takt med secondhandbutikernas allt större betydelse är namnet sedan 2004 Erikshjälpen Second Hand, vars tydliga uppdrag går ut på att stödja stiftelsen.

Barns rättigheter
Erikshjälpen är alltså en barnrättsorganisation, som utifrån FN:s barnkonvention kämpar för att barn och ungdomar, som lever i fattigdom och utsatthet ska få ett bättre liv. Fokus i arbetet läggs på barns rätt till utbildning, hälsa, trygghet och skydd. Gåvor från privat-
personer och intäkter från secondhandbutikerna finansierar verksamheten. Genom presenter till barn, som länge ligger på sjukhus lever den ursprungliga verksamheten kvar.

Dubbla jubileum
Generalsekreterare för Erikshjälpen sedan 2015 är Daniel Grahn, som väl känner till Erik Nilssons verk.
– Jag brukar berätta om Erik Nilsson och hur allt startade vid utbildningsdagar i våra butiker. Det hela är en fantastisk historia och jag är stolt över att vi kan föra hans arv vidare. I år är det dubbla jubileum, då det är 75 år sedan Erik Nilsson startade alltsammans och 70 år sedan radioprogrammet med Sven Jerring sändes, berättar Daniel Grahn.

Minnesmärke
Sedan fleras år finns i Tingshusparken i Högsby ett minnesmärke över Erik Nilsson, som konstnär Bengt Johansson, Nyebo stod bakom. Detta och graven på Högsby kyrkogård har givetvis Daniel Grahn besökt.
– Erik Nilssons närmaste grannar i Gillberga var bröderna, Per och Hans Hansson, som kände honom väl. De båda har berättat åtskilligt om hans liv, vilket har betytt mycket för Erikshjälpen och inte minst mig, säger Daniel Grahn.

Text: INGVAR GUNNARSSON
Bild: Arkiv


Publicerat

i

av

Etiketter: