Fick ett ja av Länsstyrelsen

I våras gick det ut en inbjudan till föreningar från länsstyrelsen i Kalmar län och integrationsutvecklaren med syftet att kunna hitta projekt Tidiga insatser asyl (TIA) som ökar integrationen av asylsökande i länet.

– Vi hade ett styrelsemöte och tog upp ärendet som resulterade i att vi tog tag i detta, och skickade in en mycket omfattande projektidé och projektplan. Vi fick ett positivt besked från länsstyrelsen. Projektet beviljades och startades upp första november förra året berättar Anna Karlsson projektledare, Högsby IK.

Integration och hälsa

Projektet heter information till asylsökande för integrering i det svenska samhället med syftet att stärka kunskaper inom i hälsa samhälle och språk.

Anna Karlsson berättar att man har haft träffar där man informerat om hur svenska samhället fungerar och om hälsa och motion.

– Vi har även haft träffar där sjukvården, tandhälsan, kommunens kultur och fritid och nu senast polisen informerat. Vissa träffar har lockat upp emot 80-talet deltagare, men oftast har vi haft mellan 40-80 personer.

Språkträningens syfte är att man ska kunna enkla fraser, göra sig förstådd i vardagssituationer helt enkelt.

Styrelsen kommer att diskutera projekts framtid som löper ut sista april.

– Det vore nog bra om detta kan förlängas i någon form då behovet att informera och ge asylsökande, då främst vuxna, någon form av meningsfylld aktivitet i väntan på beslut från migrationsverket.

Vi håller på att planera för besök på Scania i Oskarshamn och hos Lindhs djur och natur.

Ansvar

– Vi har alla ett ansvar att dela med oss av fakta och att ta reda på fakta om vad som gäller i Sverige. Att då göra detta i denna form upplever vi redan nu har slagit väl ut. I grunden handlar detta om att motverka passivitet och öka motivation.

Projektgruppen träffas en gång i veckan och stämmer av och följer upp aktiviteter. Projektägare är Högsby IK och informationsträffarna är förlagda i Fågelfors Skola.

Text: Gunilla C Johansson

Foto: Privat


Publicerat

i

av

Etiketter: