Formakök har tagit över anrika CR-Produkter AB

Jimmy Claesson-Roback och Kjell Karlsson i styrelsen för CR-produkter ses här tillsammans med VD Marcus Ishagen i Formakök, som tagit över företaget.

Nyligen gick Formakök in och köpte CR-produkter AB med målsättningen att ytterligare stärka produktionen i Berga. Enligt VD Marcus Ishagen hoppas de nya ägarna att på sikt kunna utöka nuvarande personalstyrkan på tolv medarbetare.

– Vi har tagit över verksamheten, alltså både personal och maskiner. Jag har nyligen börjat här i Berga och dessutom ingår i fösta hand Johan Andersson i ledningen för Formakök. I sammanhanget bör nämnas att just Johan Andersson jobbat nära CR-produkter sedan tidigare på konsultbasis, säger VD Marcus Ishagen.

Köken dominerar
Produktionen handlar mycket om kök, men även hotellinredningar, garderober och andra förvaringsutrymmen ingår bland annat.
– Vi täcker upp allt inom branschen. Personalstyrkan är oerhört skicklig, vilket är nog så värdefullt. För oss är det angeläget att synas mer i olika sammanhang för att ta ytterligare marknadsandelar. Allt känns jättespännande då verksamheten fungerar komplikationsfritt. Jag har ansvar för produktionen, logistiken och ekonomin.

Mycket att göra
Vid företaget har man mycket att göra. Inte oväntat innebär pandemin vissa begränsningar vad gäller en del leveranser, men Marcus Ishagen är optimist, då han i alla fall har konstaterat en viss ljusning.
En viktig kugge vid företaget är Johan Andersson, som är väl insatt i branschen och jobbar mycket på konsumentsidan. I sammanhanget kan även nämnas att Formakök har kontor och administrationen i Oskarshamn, medan all produktion sker i Berga.

Drygt 20 år
CR-Produkter startade 1989 i liten källarlokal i Berga och under de första åren var produktionen inriktad första han på möbelindustrin och specialsnickerier Sedan gjordes 2005 en ombildning från handelsbolag till aktiebolag genom förvärvet av Brodd och Allerholm. Då fick man tillgång till en toppmodern maskinpark. Personalen har vuxit med uppgiften och behärskar branschen i alla avseenden. Kunden har under alla år varit i centrum.

Text och bild: Ingvar Gunnarsson


Publicerat

i

av

Etiketter: