Första biogasmacken

Högsbys första biogasmack ska vara klar till kommande årsskifte.

Text och bild: Ingvar Gunnarsson

Jobbet är i full gång och till det stundande årsskiftet ska den första biogasmacken i Högsby vara klar. Biogasmacken får ett strategiskt läge vid den norra infarten utmed Verkstadsgatan.
– Upphandlingen med KLT är klar sedan länge då det gäller biogas till mindre bussar, taxi, och sjukresor från och med årsskiftet. När det handlar om större bussar dröjer det eftersom olika tidsavtal gäller, som självklart måste beaktas, säger VD Åke Birgersson vid Hagelsrum Biogas AB.
I ett längre perspektiv är det även aktuellt med biogas till berörda kommunernas tjänstebilar och arbetsfordon. Sedan 2011 har Hultsfred och Högsby kommuner gått samman inom den tekniska förvaltningen i ÖSK, Östra Smålands Kommunalteknikförbund.
– På sikt ska även fordon inom ÖSK drivas med biogas, men även i de sammanhangen beror det på vilka avtal man har gällande dagens fordon.

Högsbymack
För ett år sedan gick Högsby kommun med i projektet och snart finns alltså den första biogasmacken i Högsby, som alltså kommer att ligga på Verkstadsgatan, där det tidigare fanns ett gatukök. Kommunen rev gatuköket och i stället blir det i området en biogasmack. I sammanhanget kan nämnas att det redan på 1960-talet och fram till för några år sedan fanns en bensinmack strax intill där biogasmacken kommer att uppföras.

70-tal lättare bilar
Högsby kommun har ett 70-tal lättare bilar, som inte minst används inom hemtjänsten. Målet är att i alla fall en del av dessa bilar ska köras på biogas på nyåret, alltså då biogasmacken står klar. Främst är det kommunens bilar, som är stationerade i Högsby, man kommer att köra på biogas.
Spännande utmaning
Hagelsrum Biogas AB med VD Åke Birgersson i spetsen tycker det handlar om, en spännande utmaning med biogassatsningen.
– Vi ligger långt framme med biogasmackarna i Vimmerby och Målilla. Dessutom räknar vi med att bli klara i Högsby till den 1 januari, medan Hultsfred får vänta till våren. För närvarande håller vi på för fullt med macken i Högsby och hoppas på en mild vinter, vilket skulle underlätta. Från de tre kommunerna, alltså Högsby, Hultsfred och Vimmerby lämnades vi i ett tidigt skede avsiktsförklaringar, säger VD Åke Birgersson.

Kostar 30 miljoner
Projektet med de fyra biogasmackarna i Vimmerby, Hultsfreds och Högsby kommuner går på 30 miljoner kronor och till det får man ett statligt stöd på 20 miljoner kronor. Detta sker genom Naturvårdsverkets projekt Klimatklivet, som alltså stöttar Hagelsrums Biogas AB. Utöver de tre involverade kommunerna har det varit en förutsättning att Hagelsrums Biogas AB kunde ta hem en upphandling med KLT, som gällde leverans av biogas.

Fyra mackar
Företaget Hagelsrum Biogas AB, står framför allt bakom denna nya giv, som alltså omfattar fyra biogasmackar, nämligen i Målilla, Hultsfred, Vimmerby och Högsby. Dessa fyra mackar kommer att förses med närproducerad biogas från Hagelsrums Gård, Målilla. Basstationen placeras i Målilla, varifrån biogasen kommer att distribueras till Vimmerby, Hultsfred och Högsby.

Tredubblad produktion
Hagelsrums Gård har tredubblat produktionen av biogas tack vare ännu en rötkammare, vilken är dubbelt så stor som den kammare man körde igång 2011. Eftersom produktionen ökar innebär det att biogasen godkänns som drivmedel, vilket sker via ett nytt reningsverk.


Publicerat

i

av

Etiketter: