Förvaltningschefen slår ett extra slag för föreningslivet

William Vitikainen, eller Wille som nog de allra flesta kallar honom för möter upp oss i kommunhuset där vi slår och ner i den anrika och unika tingssal som till vardags används som mötesrum.

Text och bild: Gunilla C Johansson

– Här i tingshussalen har det genom alla tider fattats beslut som på ett eller annat sätt påverkat personer som bor eller verkar här. Under modern tid är det mestadels fullmäktigemöten eller möten med större antal deltagare som förläggs här.
William tillträdde sin tjänst som förvaltningschef på kommunledningskontoret den 1 december 2020 och det har varit ett intensivt år med mycket att sätta sig in i menar han.
– Jag hade klart för mig att tjänsten innebar ansvar för en rad olika områden. Så från dag ett har min arbetstid fördelats i huvudsak på att få kunskap och kännedom om allt från räddningstjänstens verksamhet och ansvarsområden till kansliet här i kommunhuset. Att införskaffa denna övergripande bild har varit en utmaning och än har inte årshjulet gått ett varv, men jag är på god väg, mycket tack vare väl fungerande enheter med respektive chefer och medarbetare.

Statsvetenskap
Du har tidigare arbetat inom Migrationsverket och har även en teoretisk bakgrund inom bland annat statsvetenskap och nationalekonomi.

Hur ser du på din roll i Högsby kommun?
– En hel del av tidigare erfarenhet tillsammans med tidigare utbildning, och inte minst perspektivet att jag och min familj bor i kommunen, har format mig och ger mig stor förståelse för hur beslut påverkar på individnivå. Att lyfta och driva en kommun framåt och arbeta med förbättringsarbeten är inget enmansjobb utan detta gör vi tillsammans med medarbetare, politiker, föreningar och företag i kommunen.

Hur är det att arbeta och bo i kommunen?
– Jag känner mig trygg och hemma med att bo här. Men givetvis speglar sig de negativa precis som de positiva händelserna här precis som i övriga Sverige. Men absolut att trygghetskänslan är stor. En sak som ofta dyker upp när man nämner fördelar med en kommun i Högsbys storlek, är att man jobbar nära varandra och att beslutsvägarna är korta. Många vet vart man ska vända sig och framför allt till vem när man söker svar på en fråga.

Företagsrankingar
Högsby kommun har klättrat i företagsrankingar och antalet behöriga lärare har ökat samtidigt som antalet långtidsarbetslösa har minskat.

Är Högsby kommun på rätt väg?
– Självklart finns förbättringspotential, precis som inom vilket företag eller kommun som helst. Men ser vi specifikt på det du nämner så är svaret ja, vi är på rätt väg och vi ska ha fortsatt fokus på dessa frågor. Att vi har klättrat i rankingen inom företagande är främst tack vare företagen själva men även att kommunen, genom Kicki Svensson och Gudrun Einefors med flera, arbetat hårt med stöd, service och lösningsfokus. Något jag hoppas vi kommer att förvalta och fortsätta utveckla.

Då mår Högsby kommun bra?
– Ja, det vill jag säga. Men det gäller att vi är med på tåget vilket innebär att vi bibehåller antalet kommuninvånare, eller allra helst ökar. I detta sammanhang vill jag poängtera att det är viktigt att vi jämför oss med oss själva var vi vill vara som kommun och inte så mycket med andra. Jobbar vi vidare med målbilden att det finns bra skola, kommunal service, företagande, starkt föreningsliv och inte minst låga boendekostnader så har vi mycket att vara stolta över.
Jag vet själv med mig att det finns saker som man kan sakna och måste åka i väg till för att uppleva. Men å andra sidan så finns fördelarna med bland annat ett starkt föreningsliv som gör att man erbjuds en aktiv fritid. Är det så att man vill uppleva större kulturutbud, förutom att åka till Kalmar på fotboll så är storstäderna inom räckhåll. Hoppas fler ser styrkan att bo mitt i länet summerar William.


Publicerat

i

av

Etiketter: