Full fart vid Emådalens Landsbygdscentrum

Vi träffar Ewa Engdahl och Åsa Selander från Coompanion i Emådalens Landsbygdscentrums lokaler på Storgatan i Högsby. Digitala möten avlöser var-andra men trots nästan fullbokad agenda får vi några minuter med duon.

– Ja vi har precis avslutat ett digitalt möte i det stora konferensrummet som finns i källarplanet inflikar Åsa.
Vi passar på att gå ner och kika. Rummet är rymligt och ny teknik för ljud och bild är på plats.
– Det känns bra att Landsbygdscentrum satsar och är en del i att möjliggöra fortsatt verksamhet och företagande trots pandemins framfart säger Ewa.
För att delfinansiera investeringen i digital teknik har medel beviljats genom en Leadercheck från Astrid Lindgrens Hembygd.
Ewa berättar vidare att Emådalens Landsbygdscentrum, som är ett kooperativ med ett 30-tal företagare som ägare, satsar vidare på att erbjuda lokaler där Coompanion är en av hyresgästerna. Fastigheten är också en strategisk mötesplats mitt i länet med tillgång till goda kommunikationer. Under våren erbjuds olika former av fortbildning och nätverkande, ofta med hjälp av digital teknik och sociala media.
Vi på Landsbygdscentrum har redan haft ett par föreläsningar där vi vänder oss till företag inom gröna näringar i länet, och flera aktiviteter är inplanerade under året så vi ser positivt på 2022. Just nu är våra lokaler i princip uthyrda men flexibilitet kan finnas för nya intressenter betonar Ewa.

Idéburna verksamheter löser samhällsutmaningar
Åsa Selander berättar om Coompanion och Samverkansplattform Kalmar län, som handlar om ett ökat samarbete mellan idéburen och offentlig sektor. Idéburen sektor omfattar föreningar, kooperativ, stiftelser och trossamfund och andra liknande sammanslutningar.
Idag finns ett flertal idéburna organisationerna på regional nivå representerade i Idéburna Nätverket i Kalmar län. Regionfullmäktige i Kalmar län beslutade i november att skriva ett samarbetsavtal med det Idéburna Nätverket. Med denna överenskommelse på plats finns det ett organiserat arbetssätt med syfte att lösa samhällsutmaningar tillsammans. Satsningen finansieras av Europeiska Socialfonden.

Pilotgrupper
Sedan några år tillbaka har tre pilotgrupper varit engagerade inom Samverkansplattformen. Kalmar Hunddagis, Funktionsrätt Kalmar län och Ölands museum Himmelsberga som är idéburna verksamheter och har metoder och verktyg för att lotsa människor som står långt från arbetsmarknaden närmre studier, arbete eller företagande.
– Alla behöver känna sig behövda, och att få göra nytta är viktigt för varje människa. Står man en bra bit från arbetsmarknaden så behöver man sänka trösklarna och skapa en meningsfull vardag säger Åsa.
Via piloten Funktionsrätt i Kalmar län har 15 personer med någon form av funktionsvariation utbildats till föreläsare. Detta har visat sig vara mycket positivt för deltagarna som redan fått ett antal uppdrag som föreläsare.
– En deltagare har uttryckt att denna utbildning har varit en viktig livlina för att känna meningsfullhet, och ett sätt för vederbörande att hjälpa andra och öka förståelsen för människors olika förutsättningar berättar Åsa.
I höstas anordnades två uppskattade frukostseminarier i Kalmarsalen. De fem föreläsningarna fick högsta betyg av besökarna. Föreläsarna kan nu bokas för en fysisk eller digital föreläsning.

Fakta Emådalens Landsbygdscentrum
Emådalens Landsbygdscentrum är en ekonomisk förening som bildades 1999 då ett 30-tal jord- och skogsbrukare, främst från Högsby och Hultsfreds kommuner, gick ihop för att köpa två fastigheter på Storgatan i Högsby. I dag finns det förutom samlingslokaler och två kök ett företagshotell i byggnaden. I fastigheterna finns även lägenheter och Apotek.

Text och bild: Gunilla C Johansson


Publicerat

i

av

Etiketter: