Grönt ljus av kommunstyrelsen

Nu växlar vi över från ord till handling, ett stort steg för bostadsprojektet, menar Ebba Hallin, en av arkitekterna bakom Bergamodellen.

I förra veckan tog kommunstyrelsen beslut om att gå vidare med byggprojektet i Berga genom att ge det kommunala bostadsbolaget Högsby Bostads AB ett uppdrag att jobba vidare med möjligheterna att bygga hyreslägenheter vid Berga station.

KAN BLI INFLYTTNING 2019
– Nu hoppas vi på byggstart 2019, säger Torbjörn Midunger från Berga Samhällsförening. Projektet med nybyggda hyreslägenheter på Stationsgatan i Berga har fått ett väldigt gensvar med ett 30-tal intresseanmälningar och mycket positiv respons.
– Folk i Berga vill flytta från villan till något mindre, men ungefär hälften av de intresserade kommer utifrån. Berga ligger ju bra till på kommunikationsnätet.
Arkitekterna bakom förslaget kommer att arbeta vidare med en bygglovsansökan för handläggning under sommaren. Den som vill veta mer kan söka upp Berga samhällsförening under Högsbydagen 16:e juni.

PILOTPROJEKT OCH HUSDRÖMMAR
Kommunen ser Bergamodellen som ett pilotprojekt för landsbygdsutvecklingen.
– Första steget i Bergamodellen har kommit ett stort steg närmre sitt mål, säger Bengt-Åke Lundin, också från samhällsföreningen.
– Nu hoppas vi bara hitta de första nybyggarna till de fina tomterna i Lövhälläng. Fram till årsskiftet kan man inom projektet Bergamodellen få kostnadsfri hjälp med arkitektskisser, bygglovshandlingar och ansökan.
– Den som är intresserad av att förverkliga sina husdrömmar kan kontakta oss så berättar vi mer betonar Ebba Hallin.

BO & BYGG 2018
Som inspiration för husbyggare och husköpare anordnar Bergamodellen Bo & Bygg-utställningen under första helgen i september.
– Bo & Bygg är tänkt som en arena där småländska aktörer inom bygg- och bostadsbranschen kan samla sina produkter för en intresserad allmänhet. Det gäller allt från hus- och materialproducenter till återförsäljare, forskare, bostadsbolag och utbildningar. Arkitekter kommer att finnas tillgängliga för byggtips och ritningshjälp för gör-det- självare som vill komma loss. Dessutom visning av ett modulärt gör-det-själv system som går att sätta ihop i olika kombinationer och gör det enkelt att bygga ut steg för steg allt-efter tid och plånbok. På Bo & Bygg kan alla husintresserade samlas runt en bred inriktning av nybyggande.

Boka redan nu upp första och andra september i din almanacka för att besöka Bo och Bygg 2018 uppmanar kvartetten Bengt-Åke Lundin, Torbjörn Midunger, Pelle Backman och Ebba Hallin.

Text: Gunilla C Johansson, Ebba Hallin
Illustration: HFK Bygg


Publicerat

i

av

Etiketter: