Hanåsa Sågverk

Det första som möter oss när vi svänger in på sågplanen vid Hanåsa Sågverk är en truck lastad med sågade trävaror och en lastbil som lossar talltimmer. Vi parkerar bilen och går upp till kontoret.

– Hej på dig, vill du ha en kopp kaffe utbrister Arne, vi tackar ja.

Arne Carlsson och Annica Carlsson äger Hanåsa Sågverk sedan en tid tillbaka. Tillsammans med ett 10-tal medarbetare så ser man till att verksamheten rullar på.

– Detta har varit och är ett familjeföretag, där kärnverksamheten är densamma som när vi startade i början av 1900-talet.

OK är det så enkelt frågar vi?

– Nja det kanske det inte är alla gånger, men det är det vi gör. Affärsidén med att leverera sågade trävaror i furu har från det att sågen startade hållit över tid. Det som däremot varierar är

marknaden d v s vilka länder där trenden för furu till golv, foder, listverk, möbler,inredningar m m är mest gångbart.

Vad är det då som gör att den svenska furan, speciellt från dessa trakter, är så uppskattad?

– Det handlar om att furan här har marginellt med svartkvist. Här har vi mer frisk kvist. Svartkvisten är en död kvist som vuxit i stammen och som gärna lossnar och faller bort när plankan torkat och hyvlas.

Okej, det som man i dagligt tal kallar för knagge?

– Just precis!

Hur ser marknaden ut idag?

– Den har bra fart tack vare högkonjunkturen i världen, men också tack vare vårt varumärke, Hanåsa. Till och med våra kunder i Nordafrika uttrycker att man vill ha Hanåsakvalitet på sin leverans. 2017 var ett bra år och det ser ljust ut för 2018. Vi har ökat våra försäljningsvolymer, detta främst beroende på Nordafrika med länder som Libyen, Egypten och Tunisien. Efter att oroligheter i länderna har lugnat ner sig har nu marknaden kommit igång igen.

Framtiden

– Ja vi säger nog som hela branschen, att det i nuläget är positiva vindar. Som lokal aktör är vi glada över förtroendet vi får när man som självverksam väljer att leverera sitt timmer till oss. Vi har ett stort antal självverksamma skogsägare i närheten och där sticker nog Högsby ut lite.

Investeringar

– I dagarna står den nya virkestorken klar och vi kommer att investera ytterligare i sågen den närmsta tiden. Detta för att effektivisera och rationalisera arbetet. Det gäller att hänga med och se möjligheter i utmaningar som man ständigt ställs inför.

Vi tackar för kaffet och rundvandring på sågen. Doften av nysågat virke, ja det är något alldeles speciellt, måste upplevas!

Text och foto: Gunilla C Johansson


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter: