Högsby Bostads AB i Framkant

Flera stora till-, om- och nybyggnationer står på

agendan hos Högsby Bostads AB.

Det har inte byggts bostäder i någon större

omfattning genom det kommunala bostadsbolaget

de senaste åren. Nu är det flera projekt som står i

startgroparna, berättar Richard Gustafsson som är

VD på Högsby Bostad sedan juni i år.

Vi träffades i Lenhovda för ett par veckor sedan för en intervju.

Detta då Richard är VD för det kommunala bostadsbolaget

Uppvidinge Hus i Uppvidinge kommun och samtidigt VD för

Högsby Bostads AB. Vi frågar hur detta är förenligt med varandra?

– Det går alldeles utmärkt av flera anledningar. Vi är två relativt

jämbördiga bostadsbolag med liknande utmaningar och möjligheter.

Uppvidinge som Högsby är landsortskommuner och liknade behov krav och önskemål

på bostäder. Själv bor jag i Emmaboda och även här finns

det likheter med Högsby och Uppvidinge.

Det finns flera positiva synergieffekter mellan de två bolagen

som gör att det blir en winnwinn- situation menar Richard.

– När vi drar igång planerade byggprojekt så har vi möjlighet

att dela på tjänster som bygg- och projektledare vilket gör att

kostnader hålls nere i de olika projekten.

Richard berättar att den så kallade bostadssnurran behöver

få fart i såväl Uppvidinge som Högsby.

– Enkelt förklarat så handlar det om rotation på bostadsmarknaden.

För den som flyttar hemifrån för första gången och

behöver en förstagångsbostad finns en typ av önskemål på

boende. När man sedan bildar familj så kan det handla om att

bo i hus eller lägenhet med krav såsom större bostadsyta. När

man är lite äldre så kan tillgänglighet och bostadsanpassningar

vara viktigast. Det vi då kan bidramed som kommunalt bostadsbolag

är att vara en kugge i bostadssnurran.

NYPRODUKTION

– För att det då ska snurra behövs antingen ombyggnationer

eller nyproduktion. I Högsby har vi flera projekt i pipeline.

På Karlavägen 3 bygger vi just nu om lokaler till tre lägenheter,

vilket då innebär att vi ökar antalet lägenheter i kommunen.

GAMLA SKOLAN

– Just nu så har vi även fått möjlighet att köpa den gamla skolan

som ligger på Järnvägsgatan i

Bostads AB

Högsby som tidigare bland annat även varit ett gym. I denna byggnad

så är planen att tillskapa fem nya lägenheter, även i detta fall

ökas antalet tillgängliga bostäder i kommunen.

Just nu är dessa byggplaner överklagade och vi avvaktar därmed

svar från Mark- och miljödomstolen i Växjö, om de bifaller överklagandet

eller om man anser att vi kan gå vidare i byggprocessen.

 

SBO

– I de två stora huskropparna vid Storgatan 65 och 67 har vi ett

samarbete med SBO, Statens bostadsomvandling AB.

Dessa totalt 24 lägenheter kommer att byggas om i två etapper

för att kunna utföra totalrenovering. Detta projekt innebär att vi kommer

att sälja husen till SBO, som utför renoveringen och vi som

bostadsbolag ser till att drift och underhåll utförs enligt överrenskommet

avtal. Konceptet möjliggör omfattande renovering där det

annars inte varit möjligt, ett samarbete mellan kommun och stat.

Dessutom ökar attraktiviteten att bo på orten när det finns mer

anpassat boende. Dessa lägenheter går under benämningen 65+,

det vill säga att man är runt 65 år när man bor här. Här kommer

bland annat att tillskapas balkonger och utanpåliggande hissar för att

öka tillgängligheten till varje lägenhet. Arbetet beräknas starta upp

efter nyåret där vi då kommer att renoverar en huskropp i taget.

UTOMHUSMILJÖ

– Vi har gjort ett omtag när det gäller utomhusmiljö i våra bostadsområden

inom Uppvidninge Hus. För oss är det viktigt att alla trivs

hos oss, såväl hyresgäster, våra hyresgästers gäster och alla som

passerar eller vistas i vår närhet. Man ska känna sig trygg och stolt

över att bo hos oss.

För mig är utomhusmiljön ett viktigt uppdrag och vi kommer framöver

att titta på detta i Högsby och hur vi där kan förbättra. Jag hoppas

att hyresgäster som har idéer och synpunkter på förbättringar tar

kontakt med oss.

 

FLER PLANER – BALDERS VÄG

Richard berättar att man börjat titta på möjligheter att bygga radhus

på tomten vid Balders väg i Högsby.

– Här är ambitionen, om planerna går som det är tänkt, att byggstart

sker tidig våren 2018 med totalt sju lägenheter, 2:or och 3:or.

Dessa lägenheter kommer i så fall att byggas och finansieras av

Högsby Bostads AB.

 

Om vi sammanfattar vår intervju med dig så känner man viss

nybyggaranda!?

 

– Ja det hoppas jag att alla känner. Det är hög tid att våga satsa på

bostäder i kommunen. Nu har vi som bolag fått uppdraget av våra

ägare, det vill säga Högsby kommun, att se över olika möjligheter

att tillskapa bostäder i centrala Högsby. Detta tar vi på största allvar

och vi ser fram emot att dra igång och förverkliga projekten. När vi

klarat av dessa så ser vi vidare framåt på kommande satsningar.

Det finns möjligheter att tillskapa boende, gäller bara att ta hänsyn

till tid, plats, ekonomisk utrymme och framför allt bostadsmarknaden.

 

FRITIDEN

Richard bor i Emmaboda med fru och två barn.

På fritiden blir det tid med familj och vänner och han hoppas

kunna ta upp ett intresse som han lagt på hyllan. Ett av barnen har

visat intresse för golf och det gör ju att jag funderar på att damma av

mina klubbor och ge mig ut. Vi får väl se vad det blir. Annars gillar vi

vintersport, skidåkning och badminton som jag och dottern tränar en

gång i veckan. Har anmält mig till Vasaloppet och ambitionen är att

klara loppet under 7.40 vilket var min tid förra året.

Text och foto: Gunilla C Johansson


Publicerat

i

,

av

Etiketter: