Högsby Energi laddar om

I höst kommer Högsby Energi att ta ännu ett steg i riktningen att använda endast förnyelsebar energikälla i sin produktion.
Förutom att producera värme till sina kunder när så behövs så kommer man i höst kunna producera el.

Text och bild: Gunilla C Johansson

– Det är riktigt att vi kommer att kunna producera el och den kommer indirekt våra kunder tillgodo säger Magnus Dahlman VD Högsby Energi.

Berätta mer!
– Vi vill utnyttja vår stora flispannas kapacitet bättre och därför kommer vi under hösten installera ett system, kallat ORC, som omvandlar värme från flispannan till el.
Cirkulationspumpar, elfilter för rökgaser och annan utrustning drar mycket el och vi räknar med att själva kunna producera cirka 75% av vår årliga elförbrukning.
– Det är denna elkostnad som vi idag köper in som vi vill kunna sänka till ett minimum genom att ta till vara på flispannans överkapacitet.
Systemet som vi nu satsar på kan jämföras med en ångmaskin. Värme från flispannan förs in i systemet där den omvandlas till el berättar Ingemar Svan-ström, ordförande vid Högsby Energi.

Investering
Investeringskostnaden landar på cirka 1.7 miljoner kronor, en kostnad man räknar med att ha hämtat hem inom 8-9 år.
– Det kan gå på kortare tid då vi ser en viss trend i att elpriserna fortsätter att stiga betonar Ingemar och fortsätter:
– Den kalkyl vi gjort visar att vi kommer att göra en vinst på investeringen på cirka 100 000 kr/år men priserna på flis, el och elcertifikat kommer att påverka lönsamheten.
Värmepannan kräver mest energi och ska ge mest värme under den tid på året då trycket är som störst på energiproduktionen. Genom att göra denna investering så ökar självförsörjningsgraden av el.
– Den el vi köper in i dag, den kan vara producerad på icke förnyelsebar råvara vilket då innebär att vi genom att ta till vara på vår egen pannkapacitet ökar volymen till förnyelsebar råvara närmare 100%. När det gäller användandet av olja i vår värmeproduktion så var den siffran noll kubikmeter vintern som varit. Men för att säkerställa värmeproduktionen till våra kunder så behöver vi ha en livlina och då är det än så länge olja säger Magnus.

Så nu man kan säga att Högsby energi som tidigare producerat endast värme nu är ett energi-bolag på riktigt?
– Ha ha, ja det man säga. Vi vill ligga i framkant när det gäller att tänka fossilfritt och då är detta ett viktigt och stort steg att ta.

Ytterligare kunder
Ni har under senvintern anslutit ytterligare kunder till fjärrvärmenätet, bland annat Högsby Sparbank, ett 5-tal villor, fastigheten där Karlssons och Gallerian är beläget och hyreshuset mitt emot Emågården.
Hur ser det ut med ytterligare anslutningar av fastigheter?
– Vi har ett antal förfrågningar och det vi behöver göra är att ta ett nytt samlat grepp på intresseanmälningar för att kunna sam-ordna nya anslutningar för att kunna försvara dessa ekonomiskt. Att ansluta fastigheter en och en det är inte ekonomiskt försvarbart, utan vi behöver komma upp i ett antal för att dra igång markarbeten och annat. Därför kommer här en uppmaning, kontakta oss om du är intresserad av att ansluta din fastighet så tar vi med oss detta in i vårt planeringsarbete. Vi tittar på anslutningar längs Kyrko-gatan i Högsby och då i samband med arbete med kulvert berättar Magnus.

Att satsa på att konvertera värme till el är ett sätt i ert arbete att bli helt fossilfria, men hur tänker ni kring solceller och ta till vara på den energin.
– Vi har tittat på detta och ser att det faller bort av fler anledningar där den främsta är fel tidsperiod. Vi använder mest el under de 7-8 månader som den stora flispannan används och då är elproduktionen från solceller som lägst. En annan anledning är att taket på fastigheten är ett platt tak med tjärpapp, vilket skulle innebära stora investeringar för att inte riskera inläckage av vatten då man måste borra fast solcellerna i taket. Så som svar på din fråga så har vi analyserat frågeställningen och fattat beslutet att satsa på ett system som sammanfaller med värmeproduktionen. Vi har ett bra läge och stora takytor så solceller eller solfångare för värmeproduktion kan bli aktuellt i framtiden summerar Ingemar.


Publicerat

i

av

Etiketter: