Högsby går starkt framåt i den senaste skolrankingen

Utvecklingsstrateg Josefin Danielsson och skolchef Bodil Gustafsson kan glädjas över Högsbys framskjutna placering i skolrankningen.

Lärarförbundets skolranking för 2019 visar på en mycket glädjande utveckling för Högsby kommun, som hamnar på plats 50 bland landets 290 kommuner.

Text och bild: Ingvar Gunnarsson

Detta kan ställas i relation till fjolårets rankning, då Högsby kom betydligt längre ned eller på 187.e plats. Höga betyg och hög andel godkända elever har bidragit till årets framskjutna position för Högsbys del.
Lärarförbundets undersökning, Bästa skolkommun, bygger på en jämförelse av tio kriterier. Högsby tillhör landets bästa när det gäller elevernas meritvärde i årskurs 9, men även andelen godkända elever och lärartätheten bidrar. Högsby ligger högre än grannkommunerna Mönsterås (57), Oskarshamn (70) och Hultsfred (156).

Lyckat arbete
Vårt arbete har varit lyckat med de elever som har annat modersmål. Ett arbete, som inte har varit lika synligt tidigare. Högsby är en av de kommuner som procentuellt sett tagit emot flest nyanlända. Efter många års jobb har vi skaffat oss värdefulla erfarenheter inom det området, säger skolchef Bodil Gustafsson.
Av ytterskolorna, alltså där det går elever till och med sexan, har framför allt Ruda och Fågelfors tagit emot elever med ett annat modersmål. Därefter har dessa elever fortsatt sina studier på Fröviskolans högstadium.
Bland det som framhålls i årets skolrakning och positiva faktorer för Högsbys kan nämnas att antalet lärare har ökat liksom lärartätheten och resurserna till skolan.
Meritvärdena i årskurs 9 har ökat, vilket i sin tur ger större möjligheter för eleverna att komma in på önskade gymnasieprogram, påpekar utvecklingsstrateg Josefin Danielsson.

Nyanländas lärande
Ett nytt projekt, Nyanländas lärande, har nyligen kommit igång och ska pågå i ytterligare två år. Det är utbildningsförvaltningen, som genomför detta med stöd av Skolverkets insatser. En åtgärdsplan har tagits fram för samtliga verksamheter, alltifrån förskolan och hela vägen upp till vuxenutbildningen.


Publicerat

i

av

Etiketter: