Inpendlare med många medarbetare

Till mina tidigare arbetsplatser har jag haft pendlingstid som närmat sig tre timmar om dagen. Att nu sätta mig i bilen och ha ca 30 minuter till ett jobb och arbetsplats där jag trivs bra, det är en förmån.
Lars Borgemo chef för mottagningsenheten i Högsby har mycket gott att säga om att bedriva verksamhet i Högsby.
– Jag gillar verkligen att jobba i Högsby, man får mycket gjort på jobbet och det finns bra matställen. Vill man ut och gå på lunchen så finns det bra möjligheter till detta. Jag har även turen att ha mycket bra medarbetare.
Idag har migrationsverket ett 40-tal personer som är sysselsatta i Högsby varav flera är bosatta i kommunen. Man håller även på att rekrytera ytterligare medarbetare inom den närmaste tiden.

2700 ärenden
Just nu har man runt 2700 ärenden som ska handläggas.
– Vi har många kunder under året som vi hanterar och varje ärende är unikt i sig och ska hanteras därefter. Det ställer höga krav på oss som verksamhet och på varje medarbetare. För att klara våra mål med verksamheten och väntetider så kan vi nu med teknikens hjälp få förstärkning i olika ärenden.  Vi har varit starkt drivande inom migrationsverket för att få igenom så kallade videorum.  För att kunna öka effektiviteten i ärendehanteringen så har vi medarbetare som vi kommunicerar med via så kallade videorum. Vi kopplar helt enkelt upp oss via länk till de olika enheterna inom migrationsverket och på så sätt sparar vi tid och inte minst miljön på färre resursslösande resor. Vi har även en positiv inställning till möjligheter för arbetsplatspraktik. Det är inte helt enkelt att ordna praktikplatser, pga sekretess, men vi försöker i den mån det går.
Så vi kan säga att vi har distansarbetare som är bosatta i allt från Boden till Malmö, tack vare tekniksprång. Vi kan på så sätt ta med oss flera olika perspektiv in i verksamheten. Man ser på saker och ting lite olika lite beroende på var man bor och vad man möter i arbetet. Något som är viktigt för mig är att Migrations-verket som arbetsgivare även är en trygg och stabil arbetsgivare där man ställer krav både på sig själv som arbetsgivare men även på varje medarbetare.
Det är människor och deras öde som vi på ett eller annat sätt påverkar mer eller mindre med våra beslut, därför är det en grundval att våra medarbetare tar väl grundade och balanserade beslut.

God dialog
– Vi har goda dialoger med kommunerna runt om i länet och vi ser en styrka i att vi har kontoret mitt i länet. Det innebär att vi som arbetsgivare kan rekrytera personal där upptagningsområdet är stort. Vi har i dag inpendlande medarbetare från både Västervik och Kalmar. Vi har även sökt personal som varit bosatta i Växjö. På så sätt kan man säga att vi är en attraktiv arbetsgivare då vi ligger så centralt som vi gör. Dessutom så innebär det även positivt om man vänder på det, medarbetare har nära när de har resor i tjänsten.
Vi som så många andra verksamheter möts av utmaningar. Bland de viktigaste uppgifterna vi har är att lösa uppkomna situationer. Att med dialog och fysiska möten där man sätter ord på saker och ting löser det mest komplicerande situationerna. Mitt mål med vår verksamhet är bra lösningar för alla parter.

//Gunilla C Johansson


Publicerat

i

av

Etiketter: