Investerar 20 miljoner 2021

Offensiv inriktning fortsätter att prägla Lindhs Djur & Natur AB i Högsby, som kommer att göra investeringar på drygt 20 miljoner kronor under 2021. 

Största posten handlar om den gamla ladugårdsbyggnaden, som renoverades 1994 och byggdes till tre år senare, men som kommer att rivas och ersättas med ett modernt ungdjursstall, som ska stå klart i oktober. 

Den stora satsningen under senare år gjordes 2012 när man byggde nya stallar för mjölkkorna och då ökade besättningen från 300 till 700 mjölkkor. I dessa stallar handlar det självklart om lösdrift och dessutom installerades åtta mjölkrobotar. 

FLER MJÖLKROBOTAR 

– Vi har ökat till elva robotar och beställde ytterligare en robot nyligen, som kommer att vara på plats i april. 

Numera har vi i runda tal 800 mjölkkor, säger Joakim Lindh med instämmande av Marcus Lindh och André Lindh i ledningen för Lindhs Djur & Natur. 

För tre år sedan byggds ett nytt kalvstall med plats för 300 kalvar och där är det också om lösdrift. I mitten av februari rivs den gamla ladugården, som ska ge plats för det nya ungdjursstallet där det blir 614 platser. 

– Detta stall ska börja byggas i april för att vara klart i oktober, alltså då betessäsongen är över. Där blir det givetvis lösdrift, som innebär en rad fördelar då det bland annat är gynnsamt för djurhälsan och underlättar för personalen. 

SATSAR PÅ BEVATTNING 

Efter problemen med torkan framför allt under 2018 och även till viss del under fjolåret görs stora satsningar på bevattningen. Berga gård är klart liksom Forsaryds gård. Nästa år väntar Stora Hanåsa och året därpå Högsby gård. 

– Vi har köpt till den tidigare kräftodlingen och kommer att göra om den till bevattningsdamm. Dessa investeringar på bevattningen gör vi för att möta torkan på ett bättre sätt. Dräneringsvattnet från åkrarna renas genom att använda det en gång till för bevattning. Vi håller till förhållandevis samhällsnära och tar alltid hänsyn till detta och som exempel kan nämnas att vi aldrig kör ut gödsel under helgerna. Om två år har vi klart med bevattning, som till stora delar täcker upp vår egna arealer 

Lindhs Djur & Natur har målsättningen att alltid utveckla verksamheten, vilket också märks gång efter annan. 

STABILA MJÖLKPRISER 

Under några år var mjölkpriserna förhållandevis låga, men sedan 2018 har de legat på en stabil nivå, vilket är oerhört viktigt med tanke till den betydande mjölkproduktionen. Det går för övrigt åt grovfoder i mängder under vinterhalvåret eller 70 ton per dygn. 

Utöver mjölken görs betydande satsningar på köttproduktionen. Alla tjurkalvar när de är tre månader flyttas till Forsaryds gård, där de föds upp för att gå till slakt, då de är 16-18 månader. 

– Allt kött skickas till Scan i Linköping, medan mjölken levereras till Arla. Det känns tryggt att ha avtal med dessa två stabila företag. 

DJURHÄLSAN VIKTIG 

Djurhållning har höga krav hos Lindhs djur och natur gör man aldrig avkall på dessa. 

– Vi gör förebyggande insatser och lever upp till kraven. Det är viktigt att våra djur mår bra, vilket också innebär att de producerar mer. 

UPPSKATTAD PERSONAL 

Vid företaget finns 14 heltidsanställda, som ser till att allt fungerar. 

– Vi har all anledning att vara stolta över personalen och dess insatser. Nu hoppas vi på ett bra 2021 och vill också passa på att önska alla God Jul och Gott Nytt År, avslutar Joakim Lindh! 

Text och bild: INGVAR GUNNARSSON


Publicerat

i

av