Joakim Lindh årets pristagare

På bilden från vänster Ingbritt Säll, Joakim Lindh, Håkan Karlsson och Gert Johansson.

Representanter från LRF:s lokalavdelning i Högsby Fagerhult överraskade Joakim Lindh på Lindhs Djur och Natur med blommor och diplom. Detta då man under årsmötet beslutade att priset Gröna Hjärtat skulle gå till Joakim.

I motiveringen framhålls bland annat fortsatt satsning på näringen.
– Oj det var överraskande att bli uppmärksammad med  ett pris men så trevligt. Att satsa är ju något man behöver göra för att kunna se framåt. Nu bygger vi nytt stall, installerar ny mjölkrobot och snart ska vi igång med ett solcellsprojekt. Jag tackar för utmärkelsen men det är alla vi 14 som arbetar här som bidrar till att vi är där vi är idag.

Det var Gert Johansson, ledamot i styrelsen som föreslagit årets pristagare.
– Valet var på något sätt självklart. Det är många som gör mycket för näringen vilket är mycket positivt, men dessa satsningar är utöver det vanliga. Att man driver saker framåt som Joakim gör påverkar oss andra i positiv riktning. Det är roligt att se när personer tar sin verksamhet på allvar och tar stort ansvar.
– Det var roligt att se och höra att alla som fick förslaget presenterat för sig så snabbt sa att självklart skulle utmärkelsen gå till Joakim säger Ing-Britt Säll som är omvald ordförande för LRF:s lokalavdelning i Högsby Fagerhult.

Två nya styrelsemedlemmar
Under årsmötet som medlemmar kunde följa digitalt valdes två nya personer in i styrelsen, Ulrika Roswall, Fagerhult och Ulf Gustafsson Fagerhult. André Lindh och Stefan Carlsson avböjde omval och avtackades av årsmötet.

Styrelsen i dess helhet ser ut enligt följande:
Ingbritt Säll, Håkan Karlsson, Gert Johansson, Helen Hult, Nicklas Pettersson, Thomas Ivarsson, Karl Johansson, Ulrika Roswall och Ulf Gustafsson.

Lokalavdelningen har i dag närmare 230 medlemmar där en del bor och verkar i kommunen, andra är utbor.
– Vi hoppas att vi kan köra i gång aktiviteter till sommaren om så tillåts. Detta då vi är många som saknar att vi inte kan träffas under vanliga former.
Vi siktar på att hålla digital fårsläpp, det vill säga livesända detta och här är planerna i full gång här ber vi att få återkomma.
Centralt sänder LRF veckomöten digitalt för medlemmar som går bra att följa som har mycket matnyttig information, allt från viltvård till förutsättningar för den gröna näringarna

Text och bild: Gunilla C Johansson


Publicerat

i

av

Etiketter: