Jobben finns i Högsby

Nytillträdda socialchefen Susanne Winsth, nytillträdde områdeschefen för hälso- och sjukvård Jan-Åke Jensen samt avgående socialchefen Britt Carlsson ger en samstämmig bild av läget för socialutskottets ansvarsområde – det finns jobb att söka och det är många sökande per tjänst.
Dessutom har verksamheten påbörjat en utvecklingsresa för att stärka medarbetare i att ge medborgare bästa möjliga och trygga vård och omsorg.

Britt går i pension och avslutar sin tjänst officiellt i början av februari, men kommer att vara tillgänglig som resurs ytterligare några månader. Detta efter mångårig tjänstgöring inom kommunen.
– Det är inte helt lätt att ta in att jag ska sluta men samtidigt så är det ju så det är. Jag har verkligen trivts bra i denna lilla kommun, det personliga och närheten till allt och alla har varit det som jag gillat allra mest säger Britt.
– Jag tillträdde min tjänst i september och möjligheten att ha kunnat jobbat bredvid och tillsammans Britt har givit mig en bra introduktion och djupare inblick i verksamheten. Jag håller med Britt om att närheten och de korta beslutsvägar som vi har att jobba med är en styrka i en mindre kommun som Högsby säger Susanne.

Om vi tar pulsen på verksamheten som du ansvarar för, hur ser du på den?
– Jag tycker att vi i det stora hela har en god samsyn där ledstjärnan är medborgarna. Vi är till för dem och vi ska göra allt vi kan för att man ska känna sig trygg och nöjd med det arbete vi utför inom skola, vård och omsorg. Vi jobbar just nu med ett kvalitetsledningssystem med syfte att följa upp rutiner, avvikelser och förbättringspunkter för att man ska kunna erbjuda alla samma omsorg.
Det som till viss del har saknats av medarbetare är struktur och styrning. Detta då vi haft en hel del vakanta tjänster kombinerat med de senaste två årens pandemi med allt vad det har inneburit. Nu ser vi ut att närma oss en lösning på detta då vi lyckats tillsätta tjänster där vi haft många sökande till de utlysta tjänsterna vilket givetvis är positivt.

Heltidsresan
– Ser vi till antalet timvikarier och behovet av detta så finns det och kommer så göra en tid framöver. Men heltidsresan som innebär möjligheten att arbeta heltid är viktig och något som vi ständigt har med oss. Målet är ju att minska antalet timvikarier.
Med de nya regler som beslutades av regeringen angående inkomsttaket som är kopplat till CSN som nu slopats, öppnar det upp för den som studerar att kunna jobba lite extra utan att det påverkar beviljade studiemedel.

Yrkesresan
En annan viktig och positiv resa som vi påbörjat är yrkesresan. Man kan enkelt förklara detta med att det innebär att stärka medarbetare i sin yrkesroll. Att man oavsett ny på jobbet eller med flera års erfarenhet ska ha med sig den kunskap och erfarenhet som behövs för få fram likvärdiga fakta som ligger till grund för beslut. Även detta är direkt kopplat till kvalitetsledningssystemet som jag nämnde tidigare.
Men oaktat system och uppföljning så handlar ett väl utfört arbete om hur man trivs med sitt arbete och vilken kunskap man besitter. Framgångsfaktorn på hur man upplever oss som kommun är hur mottagare uppfattar oss.
Viktigast är att våra brukare, barn och anhöriga är nöjda med det arbete och den service som vi utför och att man hör av sig till oss om det är något som man upplever kan förbättras.

Lediga tjänster
– Du som vill arbeta nära människor och förenkla deras vardag och vill vara med på vår gemensamma utvecklingsresa är så välkommen att söka tjänster hos oss. Just nu söker vi bland annat sommarvikarier och timvikarier, så håll utkik på hemsidan eller kontakta bemanningsenheten för mer information summerar Susanne.

Text och bild: Gunilla C Johansson


Publicerat

i

av

Etiketter: