Jonas har ordet…

Även om meteorologerna inte håller med, så känns det nu som att hösten har kommit. På gott och ont kan tyckas, inte minst då vi nu också går mot mörkare tider… tur att jag då, utifrån mitt perspektiv, tycker mig se många ljuspunkter
framöver!

Även om det inte alltid framhålls och marknadsförs så väl, så händer det och har också hänt en hel del i Högsby den senaste tiden. Förra helgen, med start i fredags, så invigdes två nya (eller rättare sagt nygamla) verksamheter, en i Berga och en i Ruda. Jag talar givetvis om nyinvigningen av biografen i Berga och Juvelernas Hus i Ruda. Två jättebra exempel på vad man med lite driftighet och jäklar anamma kan åstadkomma!
Ytterligare ett fantastiskt exempel på initiativförmåga och vad man kan skapa genom samarbete är näridrottsplatsen på Hanåsa i Högsby. Hanåsa Aktivitetsförening fick med stöd från Högsby kommun, Högsby Sparbank Näringslivsstiftelse och Länsstyrelsen i Kalmar (Landsbygdsprogrammet) möjlighet att anlägga en näridrottsplats – Mötesplats Hanåsa – där man kan spela såväl fotboll som ishockey och andra sporter (beroende på säsong). Hanåsa Aktivitetsförening har lagt ner mycket tid och arbete på att skapa denna fritidsanläggning som är öppen för alla, såväl gammal som ung, året runt.
Högsby kommun är som alla vet en relativt liten kommun och har av förklarliga skäl inte samma resurser som en större kommun, varför vi i mångt och mycket är beroende av en ökad samverkan med såväl privata som offentliga aktörer. Mot bakgrund av detta känns det därför extra kul att konstatera att initiativ tagits från såväl privat som offentligt håll för att öka samverkan och skapa förutsättningar för en positiv utveckling i Högsby kommun.
Nyligen hade jag en träff med representanter för bl a handel och bank i Högsby, ett initiativ och starskottet för ett samarbete som syftar till att utveckla och stärka handeln och den lokala servicen i Högsby kommun. Det finns runtom i vår kommun också flertalet samhällsföreningar och byalag som tillsammans med kommunen planerar för en utbyggnad av bredbandsnät (fiber-optiska nät), en i mina ögon oerhört viktig framtidsfråga när det gäller näringslivs- och landsbygdsutveckling. Likaså jobbar vi också en hel del med att försöka hitta nya innovativa samverkansformer tillsammans med våra grannkommuner. Företag ser inga kommungränser, utan snarare till var de bästa förutsättningarna för företagets fortlevnad och vidareutveckling finns. På samma sätt behöver vi också tänka inom den kommunala verksamheten, varför en ökad samverkan över gränserna också är avgörande för att kunna erbjuda företag och invånare en förstklassig service.
Jag hoppas att ni alla, liksom jag, kan se att vi trots årstiden går mot ljusare tider. Jag har tjatat om det tidigare och detta är med all säkerhet inte sista gången jag säger det… ingenting, och då menar jag verkligen ingenting, är omöjligt… vissa saker tar bara lite längre tid, vilket inte minst Biografen i Berga, Juvelernas Hus och Mötesplats Hanåsa alla är lysande exempel på!

Jonas Högquist


Publicerat

i

,

av

Etiketter: