Kommunchef som tror på Tomten

Det har gått några månader sedan Anders Johansson tillträdde som kommunchef i Högsby kommun. Vi på Innehåll bestämde oss för att boka ett möte med Anders för att kunna ge en liten bild av den nya
kommunchefen.

Anders är född och uppvuxen i Ruda och är väl förtrogen med bygden. Han har arbetat i kommunen under hela sitt yrkesverksamma liv och har en bakgrund som lärare, rektor och ansvarig för den mjuka sektorn i kommunen.
– Jag har även varit reservofficer inom det militära parallellt med mitt yrkesliv vilket troligen satt prägel på mitt sätt att se på ordning och struktur, säger Anders Johansson.
Om det är något som man nästan kan ta på i Anders rum så är det hans utpräglade ordningssinne. Skrivbordet är skinande blankt och alla dokument är sorterade in i pärmar i bokhyllorna eller i mappsystem på datorn. När vi talar om saker och ting så genomsyras även samtalen av struktur och ordning.
– Alla har vi våra olika arbetssätt, en del har ett till synes ostrukturerat skrivbord belamrat med högar av papper, medan andra har ett till synes tomt skrivbord. Inget av det är rätt eller fel, men för mig är kontrollerad struktur viktigt för att jag inte ska behöva lägga energi på var saker och ting ligger.

Musik och sport
Anders har genom åren lagt mycket tid på idrott och musik. Han har bland annat spelat fotboll, bordtennis och spelat olika instrument som piano, bas, trumpet och inte minst sång.
Jag har gillat och gillar verkligen att hålla i gång kroppen med fysisk aktivitet, i dag blir det kanske inte så mycket fotboll, istället blir det promenader med hunden. När det gäller musik så spelar och sjunger jag gärna. Det ger mig personligen mycket och förhoppningsvis ger det något till de som lyssnar.

Livet
I unga år drog ett gäng grabbar från Rudatrakten i gång ett dansband, Thennix där bland annat Anders och hans bror var bandmedlemmar.
Anders stannar upp för en liten stund och säger sedan:
– Musiken har alltid betytt mycket för mig. Jag och min bror hade många roliga stunder tillsammans med bandmedlemmarna när vi var ute på turné runt om i södra Sverige. Ett dansband där klädsel var färg-glada dräkter, med utsvängda byxben, kråsärm och, ja som man såg ut. Men det var en mycket rolig period i livet där det var mycket dans, musik och glädje.
Sorgligt nog var min bror, hans fru och deras två barn fyra av de flera hundratusentals människor som omkom annandag jul för 10 år sedan då den stora Tsunamin i Thailand drog fram. Min bror och hans fru var bland de första svenskarna som konstaterades avlidna i arbetet med att identifiera kroppar.
En mycket tung period för mig, närmaste familjen och vänner. Samtidigt kan jag säga att denna händelse har påverkat mig på så sätt att jag lättare kan sätta mig in i andra personers livskriser och dramatiska händelser. Livet är inte svart eller vitt, det gäller att glädja sig åt både stort som smått.

Viktigt med bra styrmedel
Vi kommer under intervjun vid flera tillfällen in på struktur och mål. Anders menar att det är viktigt att det finns bra styrmedel och bra arbetssätt för att en hel kommuns verksamhet ska, som det heter, rulla på och vidareutvecklas.
– För mig är det mycket viktigt att alla närmare 700 medarbetare ska känna att deras jobb är lika viktigt som vilket annat jobb som helst. Att man känner att den kugge man själv är inom kommunen är viktig i sitt sammanhang och att man känner sig behövd och inte minst sedd. Vi har många vardagshjältar i vår organisation som gör stora insatser och fantastiskt arbete i sin vardag på arbetet som gör att ett barn eller en äldre får en bra upplevelse på sin förskola eller på sitt äldreboende.
Att då kunna väva in de politiska inspelen med den dagliga verksamheten krävs att vi arbetar med bra strukturer och tydliga mål för att kunna gå från vad som ska göra till hur det ska göras.

fyra hörnstenar
– Som jag ser det så finns det fyra viktiga hörnstenar för oss som kommun att arbeta efter för att utveckla vår verksamhet.
Att arbeta med tydliga ekonomiska system för att se till att varje kommunal krona går till verksamheten på ett så optimalt sätt som möjligt är en hörnsten. Det innebär i klartext att vi ska bygga ett så bra välfärdsystem i kommunen som det bara går.
Den andra hörnstenen är demografin, en utmaning som vi tagit på största allvar. Vi vet att våra kommuninvånare blir allt äldre och att vi har behov av allt fler äldreboenden. Som alla säkert redan vet så har spadtagen redan tagits för en mångmiljonsatsning för äldreboenden i Högsby och Fagerhult. (läs mer om detta i kommande nummer av Innehåll, red. anm).
– Att vi som kommun ständigt arbetar med vår attraktivitet är den tredje hörnstenen. Vår kommun ska vara det självklara valet när det kommer till att bo eller arbeta här. Den fjärde och grundläggande hörnstenen är kompetensförsörjning. Såväl kommunen som företag ser behov av rekryteringar då personal, företagare går i pension, avyttra sin verksamhet till någon yngre förmåga eller att man vill byta arbetsgivare.
Vi vill profilera oss som en gästvänlig och välkomnande plats mitt i länet. Trivsamt boende gör förhoppningsvis att man trivs på sitt arbete och vice versa. En grundläggande faktor för att få fler och fler som vill bo i vår fina kommun är att vi alla hjälps åt att sprida positiv energi.
Men självklart har vi utmaningar och det handlar inte bara om närhet till barnomsorg utan om andra saker. Precis som med allt annat, så vill vi säkra kvalitén på den kommunala verksamheten om än det inte alltid finns på gångavstånd.
Min ambition är att alla invånare och besökare ska trivas så bra och känna sig så väl bemötta att vi klättrar på rankinglistor. En framgångsfaktor för trivsel är delaktighet och jag hoppas att alla som kommer i kontakt med kommunen på ett eller annat sätt ska känna sig väl bemötta, även där det inte alltid blir som man föreställt sig. Ibland tar förändringar lite tid, och det gäller att göra avvägningar om förändringar är en trend eller endast avvikelser och där är kommunikation med kommuninvånare viktigt.
Vi har även en utmaning i kommunen där vi har stor in- och utflyttning, det ställer höga krav på en flexibel verksamhet och något som vi hela tiden arbetar med.

Anders
Detta visste du inte om Anders:
•    Har spelat tillsammans med Christer Sjögren.
•     Favoritmat: Pulled Pork.
•     Favoritplagg: Kavaj.
•     Färg: Grå.
•     Musik: Just nu 60-tal.
•     Artist: Tomas Ledin.
•     Förebild: Min far Peder.
•     Senast lästa bok: En man som heter Ove.
•     Gör mig mest arg: Orättvisor och där människor blir illa behandlade.
•     Gör mig glad: Min familj med min fantastiska fru Annelie som står ut med mig i vått och torrt.
•     Mitt första minne: När jag var 5-6 år gammal och jag och några kompisar snattade mintgodis i affären i Ruda och butiksföreståndaren Boris Stockhaus kom i fatt oss och skällde ut oss. Det glömmer jag aldrig. I dag tackar jag honom för att han tog oss på bar gärning, men det kanske inte var så roligt då, men jag kommer ihåg det som om det vore igår.
•    Visdomsord: Tro på dig själv, hur nattsvart allt än ser ut, så kan du mer än du kanske tror.

Men sedan var det ju det här med Tomten
– Jag tror på Tomten och jag vet att han finns och Lions vet att han finns. För varje år så finns det närmare ett 15-tal Tomtar som visar sig i Hanåsaskogen bakom LBC i Högsby citka en vecka före jul. Det är många barn som sett tomtarna där och jag vet att de spelar och sjunger både för och med barnen.  Barnen brukar önska sig lite olika saker när de är där och hälsar på. Jag tror att man mår bra av att tro på lite olika saker. För mig står Lions för alla människors lika värde och att alla ska ha rätt till ett bra liv. Kan Lions och Tomtarna ge barn lite glädje och trygghet så är det mycket stort för mig personligen. Att få se alla dessa barns glädjeyttringar när de får träffa Tomten, det är stort. Då, när barnen är i skogen brukar önskelistan på saker vara underordnat och det stora vara att få träffa Tomten. Det gör att jag väljer att tro på Tomten och det goda som finns där ute i samhället och hos var och en.

Tack Anders för ett trevligt möte och tack för att du en gång för alla klargör hur det egentligen är, det här med Tomten.


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter: