Kommunens motiveringar till: tre stipendier och byggpriset

Heinz-Günther Strömer, mottagare av kulturstipendiet.

Högsby kommun fortsätter med traditionen att dela ut tre stipendier samt ett miljö- och byggpris.

Utbildningsutskottet hade på sin lott att dela ut tre stipendier, nämligen kulturstipendiet, idrotts- och ungdomsledarstipendiet samt föreningsstipendiet.
I motiveringen till kulturstipendiet, som går till Heinz-Günther Strömer, Högsby sägs att han under en följd av år var engagerad med Fröviskolans musikaler och lade då på ideell grund en omfattande och uppskattad insats. Vidare har han med stort intresse haft olika upplagor av Strömers Pack, där ungdomar engagerats i musik med stor framgång. Hans stora intresse och breda bakgrund inom musiken har även i andra sammanhang varit betydande.
Detta har i sin tur inneburit satt många unga musiker fått hjälp av honom mot nya utmaningar.

Ledare och föreningar
Idrotts- och ungdomsledarstipendiet går till Anna Holm och Kristina Holm, Långemåla IF (läs om systrarna på sid 10). I det sammanhanget motiveras beslutet med att de är ledare som brinner för sina uppdrag och sin förening. Det handlar om ledare som lägger ned ett stort arbete, mycket tid och engagemang för barnen.
Dessutom påpekas att en idrottsförening är aldrig så levande, som när det finns en bra ungdomsverksamhet. Anna Holm och Kristina Holm har bidragit till att Långemåla IF kan se ljust på framtiden.
Föreningsstipendiet går till Emådalens Segelsällskap, där engagemanget är stort för att fortsätta verksamheten med cupseglingar och seglarhajk för ungdomar, vilket gör att Emådalens SS blomstrar med många nya medlemmar. Båtar har rustats upp och större investeringar har gjorts. Bland annat har en ny grillplats, ny brygga och nya fundament anlagts. Detta har gjort Oxnabben till en attraktiv badplats i kommunen.
Byggpriset gick i år till Högsby pastorat, Fagerhults-bygdens Samhällsförening och Lars-Erik Gustafsson.
I motiveringen framhålls trivsel- och miljöfaktorer samt trafiksäkerhetsaspekter som den nya vägen som går mellan samhället och Välenbadet inneburit.

Text: Ingvar Gunnarsson
Bild: John-Erik Wåhlin


Publicerat

i

av