Kurs ledde till ombildat företag och nyanställningar

Patrik Soelberg, Farshult Skog och Naturvård, var en av kursledarna i den skogskurs som på uppdrag av Högsby och Mönsterås kommuner arrangerades av hushållningssällskapet i våras. En kurs vars syfte var att utbilda ett 15-tal personer
som fått permanent uppehållstillstånd inom skogsskötsel. Utbildningen uppfyller de krav som ställs för att kunna bli anställningsbar.
– Det var flera duktiga deltagare som snabbt lärde sig hur man röjer ungskog
med röjsåg. Men precis som för många andra på arbetsmarknaden så
är det stora utmaningar att få arbete.
Det är inte heller helt lätt att få arbete när du inte kan svenska språket.
Jag fick bra kontakt med framför allt tre av kursdeltagarna, som alla var arbetssökande, så tänkte jag till och kläckte idén att ombilda mitt företag till aktiebolag, och anställa dessa tre mycket duktiga yrkesarbetare.
I Syrien hade de alla erfarenhet inom jord och skog, och god erfarenhet av arbete inom den gröna sektorn. Nu är företaget ombildat och klart och trion har jobbat hos
Patrik drygt en månad.
– Jag fortsätter att ta fram skogsbruksplaner, något jag gjort sedan 2012, och får på så sätt bra kontakt med många skogsägare. Vi har redan fått flera röjningsuppdrag och intresset är störst bland de mindre skogsägarna i Högsby kommun. Jag följer
alltid med ut på uppdragen tillsammans med mina medarbetare och pratar med skogsägaren. Detta för att undvika språkförbistringar. Men man behöver inte kunna svenska språket fullt ut för att göra ett bra arbete med röjsågen!
STOR OMSTÄLLNING
Tidigare var det ju bara jag i bolaget och på några veckor så gick vi från att vara en till fyra personer. Det känns bra men jag var kanske inte riktigt beredd på hur mycket arbete det var att få alla papper och formalia på plats.
Men nu är vi på banan och ser positivt på framtiden, och det är ju perfekt tid året om för röjning. Patrik berättar att han alltid har arbetat med att försöka involvera
skogsägaren i planarbetet och att det nu är samma sak med röjning.
– Jag kanske tänker på ett sätt med min yrkesbakgrund, någon annan på ett annat sätt med sin erfarenhet och kunskap. När vi resonerar tillsammans om de olika skogsåtgärderna så brukar det alltid bli bra i slutändan.
TA HAND OM SKOGEN
Det är svårt att freda skogen från storm- och snöbrott däremot går det göra mycket för att få fram viltfoder för att undvika skador på tallungskog.
– Jag vill nog påstå att röjning är bland det viktigare man kan göra med sin skog, och då försöka tänka att man hellre röjer två gånger försiktigt än endast en gång, Allt för att försöka gynna framtida kvalitetsskog.
Text: Gunilla C Johansson. Foto: Privat


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter: