Ljusning för husfabriken

I Fågelfors tillverkas bland annat bullerplank, som ska gå till Umeå. På bilden ses Göran Göransson, Dieter Gräther, Sohlbert Johansson och Johannes Karebrand.

Nog har det ljusnat en del vid husfabriken i Fågelfors, alltså Attacus Trähus i Småland AB. Tio medarbetare, som tidigare varslades om uppsägningar, har fått förlängd frist och ska i alla fall vara kvar till den 9 december, men det kan bli avsevärt längre.

För husfabriken i Fågelfors såg det dystert ut som för så många andra företag i våras till följd av coronapandemin. Trenden har vänt i till viss del, vilket innebär att platschef Sohlbert Johansson andas försiktig optimism.
– I mars varslade vi hela personalstyrkan, alltså 50-talet personer om uppsägningar, vilket berodde på att flera av våra uppdrag hade senarelagts. Sedan sades 21 anställda upp, berättar Sohlbert Johansson.
I samband med semestern fick elva personer sluta i Fågelfors, medan tio medarbetare först fick förlängd frist till den 9 september och den har nu alltså förlängts till den 9 december.

Gemensam försäljning
Dessa varsel gällde inte bara fabriken i Fågelfors utan även de tre övriga i Attacus Stomsystem, alltså husfabriken Hammerdal samt betongfabrikerna i Strömsund och Hammerdal, vilka tillverkar betong till utfackningsväggar. De fyra företagen har för övrigt en gemensam försäljningsorganisation.

Hoppas nyanställa
– I dagsläget är vi 37 personer, som jobbar i Fågelfors, vilket är tillräckligt. Sedan finns självklart en förhoppning att hjulen ska börja snurra ännu bättre för att vi på sikt ska kunna anställa mer personal, men ännu är vi inte där. Målsättningen är att vi så småningom åter kan komma upp runt 50-talet anställda, sammanfattar Sohlbert Johansson.

Text och bild:
INGVAR GUNNARSSON


Publicerat

i

av

Etiketter: