Lyckad skogskväll

Innehåll tog pulsen på Södra Skogsägarna i samband med skogskvällen i grannkommunen med hjälp av Göran Örlander och Håkan Benschjöld.
Att utveckla skogsmaskiner är viktigt i
skogsbruket
– Vi jobbar med fokus på att hålla nere och undvika körskador. Visst ska vi producera i skog och mark, men kvalitén på jobbet får det inte tullas på. Detta menar Göran Örlander, skogschef Södra Skogsägarna.
Under kvällen tog man upp allt från att minimera körskador till faktorer som kan öka lönsamheten för skogsägare.
– Vi menar att med de siffror och resultat vi fått fram så ser man att med rätt röjning och rätt plantmaterial så är volymökning med upp till 35 % fullt realistiska.
A och O i lyckad skogsskötsel är odlingsplatsen och att man sköter om den. Vare sig Södra eller skogsägare vill ha krokig råvara med låg veddensitet.
– Vi håller på att tappa tempo när det gäller återbeskogning av hyggen, och där behöver man fokusera på att snabbt återbeskoga för att inte tappa tilväxt.
Det viktigaste med denna informationskväll är att få visa nyheter för skogsägare, och att påvisa kraftigt ökad produktion utan att gödsla.
– Vi kommer även belysa effekterna av näringsåterföring i skogen, det vill säga aska från värmeverk och den ökade tillväxten som detta medför. Man kan med näringsåterföring säga att cirkeln är sluten.
Håkan sammanfattar kvällen som rakt i genom lyckad med 300 deltagare, från Mönsterås verksamhetsområde och många från Högsby kommun.
– Vi tycker att det är riktigt positivt att få visa nyheter och nytt för så många. Skogen har stor potential att på allvar öka lönsamheten och precis som Göran pratade om så är hans siffror på 35 % volymökning verklighetsbaserade.

Tall och åter tall
Något som Göran tog upp i sitt föredrag var vikten av att återbeskoga med tall på tallmarker. Östra Sverige blir genom klimatförändringar allt torrare och torrare vilket gör att återbeskoga med gran är mycket kortsiktigt och till och med negativt för tillväxten på fastigheten. Han poängterade vikten av att ge tallen mer utrymme och stoppa trenden med gran på tallmarker.

//Gunilla C Johansson


Publicerat

i

av

Etiketter: