Målet – bäst i länet!

Muntaser Ibrahim vid Högsby kommun som tolkar i samband med hälsoutbildningar, Elisabet Olsson hälsokommunikatör Region Kalmar län tillsammans med  Marie Jonsson basenhetschef och operativt ansvarig på Hälsocentralen i Högsby.

Igår onsdag hade hälsocentralen i Högsby drop in för vaccination mot Covid-19 och kommer ha ytterligare en dag i oktober.

Elisabeth Olsson, sjuksköterska och hälsokommunikatör vid Region Kalmar Län, hoppas att detta ska underlätta för att fler vaccinerar sig.

Text och bild: Gunilla C Johansson

– Ser vi till andelen ovaccinerade i Högsby kommun i förhållande till genomsnittssiffror så är den relativt hög. Vårt mål är att vi ska vända detta och vara den kommunen i länet som har flest antal vaccinerade. Förutom att vi erbjöd drop in igår, så kommer vi vara på plats på torget i Högsby under morgondagen för att informera om varför man ska vaccinera sig. Vi kommer även att hjälpa den som vill att boka in tid för vaccination.

Lättade restriktioner
De flesta restriktioner som nu har pågått under 1,5 år har lättats och endast några få kvarstår – att hålla sig hemma vid förkylningssymptom och undvika trängsel.

Är det faktorer som påverkar viljan att vaccinera sig?
– Det finns flera olika faktorer men absolut att detta kan vara en faktor. Andra faktorer är att man ser vaccinationer som något nytt, att man kan få symptom efter vaccination. Här vill jag vara tydlig och kan ta barnsjukdomen mässlingen som exempel. En till synes ofarlig barnsjukdom men som efter ett antal år efter tillfrisknande kan ge allvarliga hjärnskador. När man 1982 införde vaccinationsprogrammet mot mässlingen och kunde vaccinera barn mot denna sjukdom var det för att förebygga och förhindra allvarliga följdsjukdomar.
Att vaccinera sig är inte på något sätt nytt, det har vi gjort i nästan 40 år. Att få symptom som lite ont i armen där man fick sprutan, ha lite feber eller känna trötthet är helt normalt. En annan anledning till det lägre antalet vaccinerade handlar även om att vi inte riktigt lyckats nå ut till alla med information om vikten att vaccinera sig.

Ta ansvar
– Att vaccinera sig handlar om allt från att ta ansvar, minska smittspridning, skydda sig själv mot sjukdomen och inte minst att man minimerar risken för past covid. Vi ser unga personer som idag kämpar med långvariga symptom som orkeslöshet efter att man haft Covid-19 och som tappat förmågan att arbeta och leva ett normalt liv.

Smittspårning
Elisabeth som under pandemin arbetat med smittspårning är nu tillbaka på sin ordinarie tjänst som hälsokommunikatör i Region Kalmar län. Tillsammans med kommunerna i länet håller hon i hälsoutbildning för personer i etableringsfas. Till sin hjälp har hon Muntaser Ibrahim som tolkar när så behövs.
– Det är viktigt att möta människor utifrån deras förutsättningar och jobba vidare därifrån för att öka förståelse och kunskap inom bland annat hälsa och vikten av att vaccinera sig.
Kom ihåg att frågar man inte så får man inte veta.


Publicerat

i

av

Etiketter: