Mångsidigheten en styrka för Fagerhults Maskin AB

Gott om maskiner förfogar Fagerhults Maskin AB över vilket Fredrik Svensson och hans son, Tim Danhall anser vara viktigt.

Redan för 15 år sedan blev Fredrik Svensson, Fagerhult egen företagare och har sedan fortsatt på den inslagna linjen med stor framgång. Starkt bidragande till detta är att han jobbar över ett brett register.

Text och bild:  Ingvar Gunnarsson

Under de många åren inom åkeribranschen skaffade sig Fredrik Svensson ett betydande kontaktnät, vilket han fortfarande har stor glädje av. Än så länge är Fredrik Svensson och hans son Tim Danhall verksamma i företaget, men en utökning kan bli aktuell.
– Jag körde 2017 igång Fagerhults Maskin AB. Inom företaget har vi flera ben att stå på och en viktig del är handeln med begagnade maskiner och tillbehör. Dessutom gäller det i stor utsträckning om entreprenadjobb. I det sammanhanget utför vi grävningsinsatser och tack vare att vi har grävmaskiner i olika storlekar täcker vi upp i stort sett allt, säger Fredrik Svensson.

Hyresfastigheter
Inte nog med detta då Fagerhults Maskin AB äger hyresfastigheter med sammanlagt åtta lägenheter i Fagerhult,
– Vidare ingår vedförsäljningen sedan flera år. En mindre del avverkar vi på egen hand, men det mesta köps in och därefter kapar, klyver och levererar vi veden till kunderna.

Rätt maskin till rätt jobb
– Entreprenadsidan är viktig och vi har rätt maskin till rätt uppdrag. I dessa Coronatider står maskinförsäljningen nära nog stilla. Däremot är det glädjande att det finns mycket att göra vad gäller entreprenader och det handlar då bland annat om att anlägga dammar samt att bygga skogsbilvägar. Vi har en traktor med skylift, som vi är ensamma om i Högsby kommun och den används i samband med jobb åt tele- och elbolagen.

Komplett verkstad
Fagerhults Maskin AB har en komplett verkstad och där klarar man av jobb alltifrån personbilar till lastbilar. Även den verksamheten fungerar bra.
– Vi har ett nära samarbete med Högsby Lastbilcentral och köper bland annat grus därifrån. Dessutom kan det handla om grus- och maskintransporter, sammanfattar Fredrik Svensson.


Publicerat

i

, ,

av