Markarbete och anslutningar

Nu sätter Högsby Energi snart spaden i marken för att ansluta ytterligare villor och fastigheter till det kommunala energibolaget. Anslutningar motsvarande cirka 50 villor som
kommer att stå klart innan tjälen går i marken.

Entreprenör Kanonaden, som har totalentreprenaden för projektet är på gång till Högsby nu i dagarna. Denna gång kommer anslutningarna inte att vara allt för märkbara för trafikanter, då det till största del handlar om att ansluta fastigheter till redan befintliga ledningar, säger bolagets VD Ingemar Svanström.
– Vi kommer att ansluta hela fastigheten där Karlssons och Gallerian med flera är belägna. Härifrån kommer vi att utföra mindre schaktarbeten för att ansluta Gröna villan vid Järnvägsgatan. Längs Storgatan ansluter vi Högsby Sparbank och hyresfastigheten mitt emot Värdshuset samt ytterligare några villor.

Ekonomin har vänt för bolaget
När energibolaget bildades så var anledningen att  Högsby kommun stod inför  behovet att konvertera sin uppvärming, av bland annat skolor och äldreboenden, från olja till förnyelsebar energi. Detta gjordes då i i bolagsform. Man stod inför investeringar som låg upp emot 75 miljoner kronor, för att få en så står miljövinst som möjligt så erbjöd man villaägare att ansluta sig till närvärmen.
– Tittar vi på våra siffor i dag så har vi legat lågt med investeringar och amortering. Allt för att kunna bygga upp ett kapital för att som nu kunna investera i ytterligare anslutningar. Detta kommer på sikt att komma alla våra kunder till del. Ju fler anslutna villor och fastigheter vi har, desto snabbare ökar takten på att vi kan redovisa ett litet men dock plusresultat som kommer alla till del.

Hur känns det?
– Ja det känns givetvis bra och vi gör allt vad vi kan för att få så många som möjligt att se fördelarna med att ansluta sig. Många med direktverkande el har valt närvärme och uppvärmning via oss. De som investerat i bergvärme har det svårare att räkna hem en anslutning.
Vi har som mål att jobba med tre faktorer. Fortsätta bygga ut nätet, skapa energi och jobba med underhåll och förbättringar. Den utbyggnad som vi just nu står inför är mycket positiv och gläder oss naturligtvis mycket.

Positiv utveckling
Hela satsningen på en stor panncentral har genererat många positiva saker, vid såväl Fröviskolan som Mogården. På Fröviskolan har man fått bort en byggnad som lockade till mindre lyckad klättring.
På denna yta finns det nu utrymme att bygga något nytt, kanske en fritidsgård.
På Mogården har den gamla panncentralen omvandlats till ändamålsenliga kontorslokaler.
Den senaste stora ut-byggnationen ägde rum för tre år sedan i Odensviområdet.

Framtiden?
– Framtiden ser ljus ut och visar att vi gjorde rätt när vi valde att satsa på förnyelsebar energi. Vi får sågverksfils från Hanåsa Sågverk och Pellets genom Fågelfors Pellets. GROT, dvs grenar och toppar, från avverkningar genom ÖSK och Högsby kommun som vi köper till marknadmässiga priser.
Eftersom vi inte har något oljeraffinaderi i kommunen så får vi köpa den med lite längre transportsträcka säger Ingemar med glimten i ögat.

Svarta siffror
– När vi ser tillbaka på beslutet att välja en panna med 6 Terawatt i stället för 4 Terawatt så förstår vi att det var klokt. Hade vi inte tänkt om då hade vi i dag fått börja säga nej till nyanslutningar avslutar Ingemar.