Näringsliv Högsby -Nötköttsproducent i Värlebo ser ljust på framtiden

Kommunledningen besökte i fredags företagaren Mikael Nilsson, nötköttsproducent i Värlebo.

Företaget är ett av många livsmedelsproducenter i kommunen. I detta fall handlar det om nötköttsproduktion.

– I dag har vi mellan 700-800 djur på gården varav ett 75-tal är egna amkor. Jag tillsammans med två medarbetare ser till att all verksamhet på gården rullar på berättar Mikael Nilsson Värlebo.

Mikael har investerat flera miljoner på stallar och ekonomibyggnader i Värlebo under de senaste åren, och har stadigt ökat både antalet djur som gårdsareal.

– Jag har alltid varit intresserad av djur och redan som 12-åring visade jag intresse för att hålla på med djur. Det är inget intresse som gått i arv utan något som jag odlat själv så att säga.

När jag började med gårdslivet på allvar så hade jag cirka 50 hektar totalareal, nu är det närmare 300 hektar som jag äger själv och därutöver arrenderar jag för att säkra upp bete och foder-areal.

Ledningen får en rundvandring på gården och träffar på mycket lugna och harmoniska djur som nyfiket kommer fram till oss.

– Det är viktigt att hålla god kontakt med djuren, dels för att se att de mår bra och dels för att det är så mycket roligare, inte minst sett ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Uppfödning av köttdjur

– Jag köper in kalvarna när de är cirka 3-4 månader gamla. Nötdjuren föds upp på gården och när de är cirka 18 månader gamla är de klara för leverans. Alla amkor och avelstjurar är ute på bete större delen av året, eller är de i de stora öppna och luftiga stallarna.

Lönsamhet

Mikael berättar att den svacka som branschen befunnit sig i nu har planat ut och att lönsamheten, och att våga investera har ökat.

– Mitt mål är att ständigt förbättra och förenkla verksamheten för djuren såväl som medarbetare. Att då arbeta med likviditetsbudget, det vill säga att hålla koll på ekonomi och hur mycket och när man kan investera är mycket viktigt.

Anders inflikar; – att du är så bra på att räkna måste ha att göra med att du en gång varit min elev.

– Ja precis så är det säger Mikael.

Ljus framtid

Kommunledningen får starka och tydliga signaler från Mikael att han tror och ser ljust på framtiden för livsmedelsproduktion.

– Jag tror verkligen på det jag gör och jag investerar i gården på olika sätt. Det finns alltid behov av livsmedel. Det upphör aldrig. Allt fler värdesätter livsmedel som kommer från dess närhet. Gården producerar cirka 75 % av foderbehovet och de 25 % jag behöver köpa in är producerat i Sverige. Det är viktigt för mig att leva som jag lär.

Stihna betonar att Mikael ingår i ett nationellt nätverk av köttproducenter och hans verksamhet är ett av de goda exempel som lyfts fram i olika sammanhang.

Jonas hoppas att fler vågar satsa på det man tror på i Högsby kommun, för det går bevisligen att driva företag inom många olika branscher.

Ledningen tackar för kaffet och ett mycket positivt företags-besök som andades framtidstro.

Mikael mottog Högsby-Fagerhults LRF:s företagarpris 2015 för sitt idoga och företagsamma sätt som livsmedelsproducent.


Publicerat

i

av

Etiketter: