Nystart för anhörigteamet

Stående: Susanna Wictorson
Sittande från vänster: Annika Svegmo, Ann-Christin Suominen, Christina Jonsson och Marie Jonsson

Högsby kommun och Region Kalmar gör gemensam sak av att vara ett stöd för anhöriga. Detta genom anhörigteamet där representanter från Högsby kommun och Region Kalmar ingår.

Text och bild: Gunilla C Johansson

 

Ann-Christin Suominen, aktivitetssamordnare Dr Mobergers väg berättar:
– När en person är i behov av vård av någon anledning, ligger fokus på att personen ska må så bra som det går, under de förutsättningar som ges berättar Ann-Christin.
– Det är precis som det ska vara och så som systemen är uppbyggda. Detta betyder att man inte alltid fångar upp anhörigas och nära vänners behov av att bli sedda och hörda, de personerna som många gånger stöttar och finns där för den som behöver vård.
Det anhörigteam som nu fått en nystart ska försöka att ändra på detta.
Det är många gånger tufft att vara nära en person som inte mår bra eller blir personlighetsförändrad, många upplever att man själv inte alltid mår så bra av detta. Det kan ges i uttryck att man känner sig ensam, uppgiven, maktlös, ledsen och att orken tryter, då man inte har någon att prata med. Detta för att man inte vet vart man ska vända sig. Ensamhetskänslan är ibland stark och man sitter inne med många obesvarade frågor. Allt detta kan leda till att även den som står nära känner så här och kan börja må dåligt.

Vad hoppas ni då med anhörigteamet?
– Att vi ska vara ventilen dit man kan komma med sin oro och sina frågor för att få vägledning. Där antingen någon ur teamet kan lösa upp dessa knutar eller se till att man får svar på sina frågor och känner stöttning.
Ett sätt att känna stöttning kan vara att vi lyckas starta upp samtalsgrupper där personer i samma situation träffas. Alltifrån grupper för demens, någon som är cancersjuk, lider av alkoholism eller psykiska sjukdomar, ja listan kan göras lång. Grunden i samtalsgrupper är att träffa andra som bär på liknade oro och frågor.

Informationsträff
Ni hade en informationsträff i förra veckan om möjligheten att bilda samtalsgrupper, hur var intresset?
– Ett bra möte med god uppslutning. Vi ser tydligt att det finns ett stort behov bland anhöriga när det gäller stöd i olika former. Vi fick många bra förslag under mötet. Det vi gör nu är att sammanställa det som kom fram för att arbeta fram förslag på arbetssätt.
Troligen kommer det att bildas samtalsgrupper, men främst är att man söker någon att prata med för att få svar på frågor runt situationer som uppstår som anhörig.
Det viktigaste är att man initialt ska veta om att teamet finns, som region-, kommun-anställd eller som anhörig. Vi vill fånga upp frågor och funderingar som hänger i luften, där man inte riktigt vet vart man ska vända sig betonar Ann-Christin.

Christina Jonsson, kommunsköterska;
– Vi får ofta samtal, här i korridorerna eller via telefon, som många gånger handlar om oro. Det som nu känns så skönt är att alla oavsett vilken stol man sitter på, anställd, nära vän eller anhörig, så vet man att man kan höra av sig till någon av oss i teamet säger Christina.

Marie Jonsson;
– Vi får samtal från vuxna barn där pappan är dement och man är orolig för sin mammas hälsa. Det vi gör när vi får dessa samtal är att kontakta mamman och frågar om det är ok att vi ringer, vilket det i nästa alla fall är. Många gånger känner man lättnad, att man får berätta om sin situation. Ibland kan ett samtal innebära ytterligare stöttning i form av samtal eller hjälpmedel.

Hur känns det att teamet nu är i gång och fått en nystart?
– Det känns riktigt bra från hjärtat. Att äntligen ha ytterligare redskap för att kunna hjälpa och stötta personer när livet kanske är som svårast säger Marie.

Susanna, Region Kalmar;
– Vi vet ju alla att livet går upp och ner och att man stöter på både svårigheter som glädjeämnen, det är ju så det är. Men när man stannar kvar och fastnar i en negativ spiral eller ett negativt mönster, det är då vi finns här. Det är då vi ska vara stöttande och hitta verktygen för att ta sig ur detta. Kanske tillsammans med andra i samtalsgrupp eller genom individuell stöttning. Vi har sedan årsskiftet en heltidsanställd kurator på plats här i Högsby, vilket gör att vi har större möjligheter att fånga upp psykisk ohälsa. När det gäller psykisk ohälsa för personer under 18 år så finns det hjälp att få främst genom skolhälsovården eller BUP, avslutar Susanna.

I teamet ingår:
Charina Svensson, anhörigsamordnare. Christina Jonsson, kommunsjuksköterska och samordnare för sjuksköterskorna. Annika Svegmo, undersköterska Dr Mobergers Väg. Ann-Christin Suominen aktivitetssamordnare Dr Mobergers Väg. Susanna Wictorson, äldresjuksköterska på Hälsocentralen. Marie Jonsson, distriktssjuksköterska och demenssköterska på Hälsocentralen.


Publicerat

i

av

Etiketter: