Ordförande sökes

Den 13 april håller Garbosällskapet sitt årsmöte där man förutom sedvanliga årsmötesärenden delar ut årets Garbopris. Ett pris som delas ut till en person som belyser Greta Garbo i positiv riktning av någon form.

Text och bild: Gunilla C Johansson

I år går priset till Tin Andersen Axén. Hon har på flera sätt bidragit till att lyfta fram Greta Garbo genom åren, inte minst genom kåserier och författarskap i boken ”Djävla älskade unge” – Vi hoppas och tror att många tar tillfället i akt och bevistar årsmötet där Tin genom kåseri berättar om Garbo. Allt från hennes ungdom, hur hon blev ikonen Greta Garbo och det totala utanförskapet hon kände i det nya landet långt från Sverige säger Birger Svanström, medlem och ledamot i valberedningen för Garbosällskapet.

Engagera fler i föreningslivet

Garbosällskapet som ansvarar för Garbomuseumet har genom åren byggt upp en imponerande mängd filmer, fotografier och rekvisita som är kopplat till Greta Garbo. – Det har hänt en hel del de senaste åren och muséet har ett stort antal besökare varje år. Vårt systematiska arbete med att bygga upp muséet har givit utdelning. Det vi däremot ser som en utmaning, som så många andra föreningar, är att kunna knyta personer till styrelsen. Vi har haft vissa svårigheter att tillsätta ordförande i styrelsen och likaså ledamöter. Vi är dock mycket tacksamma och glada över det engagemang som styrelsen visar så verkligen hatten av för detta. Men vi behöver bli fler som engagerar sig i detta för att underlätta för alla. Valberedningen arbetar nu intensivt med att få fatt på personer som vill och kan engagera sig i denna fantastiska förening. Det finns stora möjligheter att utveckla en väl fungerande verksamhet. Så du som vill veta mer, slå mig en signal uppmanar Birger Svanström.


Publicerat

i

av

Etiketter: