Ordning och reda ger positiva effekter

Johan Larsson och Sara Larsson vid fyrfacksbilen som tömmer fyrfackstunnorna.
Infälld bild: Niklas Nilsson, projektledare på ÖSK.

Sedan fyrfackssortering av hushållsavfall i Högsby kommun infördes 2017 är hela 91 procent av hushåll anslutna till systemet. Hushållen kan sortera åtta olika materialslag i det gröna abonnemanget med två kärl, vilket ett av alternativen, berättar Niklas Nilsson, projektledare på ÖSK´s renhållningsavdelning. Det blir stora miljövinster när material återvinns istället för att endast gå till förbränning.

Text och bild: Gunilla C Johansson

För att avfallet ska kunna skickas vidare till omhändertagande och vidareförädling så är det grundläggande att alla gör rätt från början i sorteringen. Niklas berättar att det blir allt färre felsorteringar, vilket självklart är mycket positivt.
– Dessutom ger fyrfackssystemet ytterligare positiva miljöeffekter då den enskilda individen inte behöver åka till en återvinningsstation för att slänga hushållsförpackningar.

Entreprenörer
Sedan 2018 är GDL entreprenör för ÖSK i Högsby och Hultsfreds kommun gällande avfall. När vi på innehåll var på besök fick vi en inblick i detta arbete genom Johan Larsson och Sara Larsson som kör fyrfacksbilen i Högsby kommun. Ibland kör de tillsammans och ibland var för sig, det beror på hur tömnings-turerna ser ut. Under sommarhalvåret ökar antalet kärl som ska tömmas till 500 per dag eftersom fritidsfastigheter tillkommer. Det blir många i- och urstigningar i lastbilen, oavsett väder och vind, fem dagar i veckan året om.
Johan tar ett fyrfackskärl och rullar fram det till sopbilen. Krokar fångar upp kärlet och på några sekunder har kärlet tömts.
– Bilen är konstruerad så att den precis som kärlen har ett fyrfacksystem där materialen från sopkärlet åker i separata fack. Varje fastighets kärl är unikt och tömningen registreras när kärlet lyfts upp och sopbilen läser av berättar Johan.

Viktigt att sortera rätt
I de fall kärlet inte tömts kan bero på olika anledningar. Vanligast är felsortering. Ibland kan det vara överfullt så kärlet inte går att lyfta utan att de olika materialen ramlar ut och blandas. Kletiga förpackningar kan göra att sopor fastnar i kärlet och därför inte blir helt tömt. Därför är det viktigt att man själv tvättar kärlet med jämna mellanrum. Uteblir tömningen av annan orsak är det viktigt att man hör av sig till ÖSK, helst dagen efter tömning skulle skett.
– Vi vill även öka medvetenheten om att man kan göra skillnad för våra miljöarbetare genom att tänka på hur man ställer sina kärl, berättar Niklas.
– Det kan låta lite petigt, men med tanke på hur många kärl som töms på en arbetsdag så känner man snabbt av varje felplacerat kärl i kroppen när arbetsdagen närmar sig sitt slut, fortsätter Johan.
Johan går fram till två kärl och visar på ett exempel där villaägare ställt upp dessa på rätt sätt.
– Här ser du att handtaget på kärlet är vänt mot gatan. Då är det lätt för oss att ta kärlet utan att behöva vända på det. Kärlet står även på ett plant och jämt underlag vilket också är viktigt för att lätt kunna flytta och ställa tillbaka det. Under vintertid ska det vara skottat fram till kärlen och även halkbekämpat. På sommaren ska man tänka på inte placera kärl inne i häckar, buskage eller högt gräs, säger Johan.
– Häng endast ut batteriboxen när den behöver tömmas inflikar Sara.

Lossning för vidare frakt
Efter att sista kärlet tömts för dagen kör Sara till avfallsanläggningen Kejsar-kullen i Hultsfred. Där lossas insamlat material i separata fraktioner som sedan fraktas vidare för återvinning. Ett exempel är matavfallet som i Linköping omvandlas till biobränsle. En biprodukt vid framställning av biobränsle är biomull, det används som gödsel på åkrarna och därför är det viktigt att man inte lägger plast i matavfallet.
Under 2017–2018 ökade exempelvis insamlingen av plast med 34 procent, tidningar 43 procent och metaller med hela 50 procent. Detta visar att invånarna i Högsby kommun är duktiga på att återvinna och det är jätteroligt att vi fått så bra resultat. Statistik för 2019 har vi ännu inte fått fram, men vår förhoppning är att vi ökat insamlingen av de olika materialslagen ytterligare, säger Niklas.

Vi tackar för besöket hos en mycket viktig verksamhet som man inte alltid tänker på att den finns, men man märker det mycket väl när den stannar upp.

Tänk på att:
• Färgat och ofärgat glas inte får blandas, ta bort metall-locket på burken eller flaskan. Om man inte har kärl 2 i sitt abonnemang så ska det ofärgade glaset lämnas vid återvinningsstationen. Samma sak med metallen.
• Tidningar och kuvert inte ska sorteras i pappersförpackningar i kärl 2. Tidningar ska läggas i kärl 1 och kuvert i restavfall, också i kärl 1.
• Enbart använda de medföljande matavfallspåsarna. Lägg aldrig matavfall i plastpåse. Använd en extra papperspåse så att det blir dubbla påsar om det är risk för läckage från matavfallet.
• T. ex. byggavfall, trasigt fönsterglas och ensilageplast är inte hushållsförpackningar. Detta ska lämnas på Kols-rums återvinningscentral.
• Har man rött abonnemang så måste man själv åka och lämna de materialslag som insamlas i fyrfackskärlet vid en återvinningsstation.


Publicerat

i

av

Etiketter: