Organiserad idrott för barn betyder mycket

En grupp unga friidrottare i Ruda samlade tillsammansmed ledarna Asbjörn Karlsson,
Mustafa Hamodeh, Rolant Pridaen och Lennart Karlsson.

Text och bild: Ingvar Gunnarsson

I höst är det på nytt dags för Idrottskul, alltså den gemensamma satsning som RF-SISU Småland gör ihop med Högsby kommun och föreningslivet. I detta sammanhang vänder man sig till barn i årskurserna 1-4, som får möjligheter att pröva på fem olika idrotter, nämligen bordtennis, friidrott, handboll, fotboll och tennis.

Studier visar att barn, som deltar i organiserad idrott lyckas bättre i skolan, vilket är ett minst sagt starkt argument, men det finns mycket annat, som också talar för betydelsen att hålla på med idrott och rörelse.

Oroande minskning
Samtidigt är det oroande att föreningsidrotten minskar samt att tillgången till den är väldigt ojämlik. Allt färre barn och ungdomar deltar i idrottsföreningar och denna utveckling riskerar att förstärkas i skuggan av den pågående coronapandemin.
Den spontanidrott som förr var förekommande bland barn och ungdomar är numera nära nog ett minne blott. Inte minst mot bakgrund av detta är det väldigt betydelsefullt med de insatser som görs inom föreningslivet.

Viktigt med idrott
Det betyder mycket att ägna sig åt idrott och att man börjar i unga år och sedan försöker hålla på hela livet. Idrottskul är ett sätt att få med flickor och pojkar i idrottens gemenskap, säger Åsa Holmgren, Oskarshamn, som är idrottskonsulent och jobbar åt RF-SISU Småland.
Just att hålla på med olika idrotter är värdefullt och man ska helst inte i för tidig ålder endast hålla på med en enda drott.

Vägen in i idrotten
Idrottskul kan mycket väl vara en väg in i idrotten och allt den har att erbjuda. Visst är det viktigt med de fysiska aktiviteterna i samband med träningar och matcher, men samtidigt handlar det om så mycket mer och inte minst den sociala gemenskapen.

Gemenskapen
Gemenskapen är alltså en viktig del. Genom idrotten skapas en naturlig gemenskap samt att få lära sig ta hänsyn till andra. Varje utövare behövs och är saknad då hon eller han saknas vid exempelvis träningspassen.
I unga år ska idrotten vara en lek och det handlar mycket om att pröva sig fram. Det är i tidiga år inte alls frågan om prestationskrav, utan resultaten är något som får komma i andra hand.
Just att jobba tillsammans mot gemensamma mål är betydelsefullt. Jag hoppas att många flickor och pojkar i Högsby kommun tar vara på möjligheterna i höst att vara med i Idrottskul. Vi har positiva erfarenheter från tidigare år av Idrottskul och räknar självklart med detsamma även denna gång, sammanfattar Åsa Holmgren.

IDROTTSKUL
för flickor och pojkar med fem föreningar

RF-Sisu Småland kommer tillsammans med Högsby kommun och föreningslivet att under hösten genomföra Idrottskul för flickor och pojkar i årskurserna 1-4. Fem föreningar är med i detta sammanhang, nämligen Berga TK, Hanåsa aktivitetsförening, Högsby BTK, Högsby IK och Ruda IF.

Idrottskul genomförs under veckorna 35-44. De som vill vara med ska anmäla sig senast den 10 augusti. Först ut blir tennisen med Berga TK veckorna 35–36. De två följande veckorna blir det Ruda IF:s friidrott. Sedan följer Högsby IK:s fotboll i två veckor, varpå turen kommer till handboll med Hanåsa aktivitetsförening, varpå bordtennis med Högsby BTK avslutar Idrottskul under veckorna 43-44.

Allvädersbanor
Friidrotten i Ruda IF fick ett lyft 2014, då de efterlängtade allvädersbanorna vara klara på Tallsåvallen. Redan dessförinnan hade föreningen med Anna Ekberg lagt ned betydande insatser på just friidrotten. Numera är verksamheten igång året om med två pass i veckan. Under sommarperioden är det självklart Tallåsvallen som gäller och resten av året är träningspassen fördelade på Sörbyhallen i Långemåla samt skolans gymnastiksal i Ruda.
Vi har sammanlagt 25-talet flickor och pojkar med mellan sex och 13 år. Positivt för vår del är samarbetet med Oskarshamns SK, som tar hand om de något äldre friidrottarna, men så har OSK större resurser än Ruda IF, säger ledaren Asbjörn Karlsson.

Ostkampen
Första helgen i juli ska Ostkampen avgöras på Tallsåvallen. I den äldre gruppen handlar det om tre grenar samt stafett, medan de yngre genomför en lagtävling i sex olika grenar fördelat på två grenar per deltagare. De klubbar som ska dela är Södra Vi IF, Oskarshamns SK och Ruda IF.
Vi tycker det är värdefullt med Idrottskul, som ger  ungdomarna möjligheter att testa nya idrotter och för vårt del hoppas vi att många ska välja friidrott, betonar Asbjörn Karlsson

Tennis inleder
Berga TK ska åter vara med i Idrottskul, vilket ledaren Thomas Ohlsson ser positivt på.
Vi håller på att få ett nytt underlag på vår bana vid Gösjöbadet. Tidigare har det funnits intresse för Idrottskul och hoppas att flera flickor och pojkar vill testa tennis. En sport som går alldeles utmärkt att genomföra även i Corionatider. Tennisklubben har 50-talet medlemmar och vår bana anlades faktiskt redan 1948, säger Thomas Ohlsson.

Hoppas på nystart
Högsby handbollsklubb bildades 1964 i samband med sporthallens tillkomst, men 45 år senare upphörde verksamheten. Hanåsa aktivitetsförening har gjort några försök att få igång klubben på nytt.
Ett led i denna målsättning är att vi i sporthallen ska genomföra handboll i samband med Idrottskul. Det skulle vara roligt om vi kunde få fart på handbollen igen, säger ordförande Patrik Axelsson i Hanåsa AF.

Fånga upp nya i fotboll
Högsby IK har i många år haft en omfattande verksamhet inom ungdomsfotbollen.
Det hindrar inte att vi vill fånga upp nya flickor och pojkar. Genom Idrottskul ska de få möjligheter att känna på fotboll, som är ett utmärkt sätt att förena nytta med nöje, betonar Mikael Nilsson, ordförande i Högsby IK:s ungdomssektion.

Full fart i bordtennis
Högsby BTK kommer till hösten att ha tre lag med i seriespel och fortsätter ungdomssatsningen.
Även om vi redan har många spelare finns det plats för ännu fler, som vill hålla på med bordtennis. Vi har goda erfarenheter av Idrottskul sedan tidigare och hoppas att få med unga spelare, som förut inte har varit med, säger ordförande Patrik Jonsson i Högsby BTK.

Text: Ingvar Gunnarsson


Publicerat

i

av

Etiketter: